Boj některých obyvatel Horažďovic proti výstavbě nové čerpací stanice pohonných hmot, kterou chtěla na svém pozemku u křižovatky ulic Strakonická a Rybářská vybudovat horažďovická firma Autospol plus, je u konce. Stavět se nebude.

„Rada města Horažďovice nedala souhlas k napojení stanice na místní komunikaci a napojení na vodovodní a kanalizační přípojky,“ říká starostka města Horažďovice Jindřiška Jůdová.

„Doufali jsme, že celý případ takhle dopadne a že nám pod okny nebude stát benzinová stanice. Když jsme se o záměru výstavby čerpací stanice dozvěděli, byli jsme úplně bezradní. Měla vzniknout v těsném sousedství našich rodinných domů,“ říká horažďovický občan Jiří Petržilka.
Občané se báli toho, že by se v jejich ulici zvýšil provoz, zvýšila se hlučnost a zhoršilo se ovzduší.

„Pozemek, na kterém čerpací stanice měla vzniknout, je v současnosti využíván pro provoz autobazaru. Chtěli jsme ale naše podnikatelské aktivity rozšířit o provoz čerpací stanice. Plánovali jsme postavit stanici, která by sloužila pro stáčení, skladování a prodej motorové nafty, benzinu natural a speciálu,“ říká jednatel společnosti Autospol Horažďovice Jan Velek.

Na otázku Deníku, jak se firma Autospol plus k zamítnutí výstavby postaví, odmítl včera její zástupce odpovědět.

Časový sled událostí
– Koncem roku 2006 vznikl záměr investora Autospol plus s.r.o. Horažďovice na pozemku proti autosalonu vybudovat čerpací stanici pohonných hmot (ČSPH).
– 26. 3. 2007 vydává Plzeňský kraj závěr zjišťovacího řízení – k záměru nebylo doručeno žádné negativní vyjádření.
– 6.8. 2007 obdržel MÚ Horažďovice, odbor výstavby a ÚP, návrh firmy Autospol plus o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zařízení na stavbu.
– 31. 10. 2007 odbor výstavby a ÚP Horažďovice oznámil zahájení územního řízení a pozval účastníky řízení k veřejnému ústnímu projednání
– 21. 11. 2007 občané vznesli námitky k zamýšlenému záměru
– 26. 11. 2007 občané předali na podatelně MěÚ Horažďovice petici
– 26.3. 2008 vydal odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí, ve kterém nepovoluje zvláštní užívání místní komunikace a připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci ul. Rybářská.
– 1.4. 2008 rozhodnutí odboru výstavby a ÚP Horažďovice o zamítnutí žádosti firmy Autospol plus o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na stavbu.