Čtyři projekty, které mají přispět k lepšímu akceptování Národního parku Šumava mezi veřejností, chce rozjet Správa NP a CHKO Šumava. Deník o tom informoval mluvčí parku Radovan Holub.

Od léta se rozběhne projekt Partner národního parku. Je to zrcadlový projekt k úspěšnému programu Národního parku Bavorský les, kde běží už čtyři roky. Cílem je seznámit návštěvníky Šumavy s cíli Národního parku Šumava a dění v něm prostřednictvím ubytovacích zařízení. Do programu je zatím přihlášena padesátka provozoven. „Tento projekt otevírá nové možnosti ve spolupráci parku a podnikatelského sektoru v péči o návštěvníky Šumavy,“ uvedl David Poláček ze Správy NP a CHKO Šumava.

Dalším projektem je rozšíření nabídky v Informačním středisku NPŠ na Březníku u Modravy. Nově zde bude instalována interaktivní expozice na ploše cca 200 m2, přiléhající k IS. Bude se týkat přírodního vývoje horských smrčin a horských rašelinišť. Součástí bude i fotopříběh, ukazující v barvě vývoj, rozpad a nový zrod horských smrčin a výstava velkoplošných výtvarně pojatých fotografií. „Expozice na Březníku bude navazovat na dvě nové zážitkové trasy, které budou zřízeny v blízkosti Březníku a Poledníku,“ prozradil plány pro letošní sezonu Vladimír Vlk ze Správy NP a CHKO Šumava.

Dalším z projektů je Česko-německé Fórum mládeže. „Správy šumavského i bavorského národního parku by chtěly mladým lidem umožnit, aby se mohli podílet na dění v parcích, konzultovat aktuální dění v regionech obou parků a měli právo spolurozhodovat. Fórum mládeže je jakýmsi grémiem, otevřené pro mladé lidi ve věku 13 - 18 let,“ vysvětlil Holub. „Pro letošek chystáme společné víkendové pobyty jak v Čechách, tak v Německu a v létě na šumavské Bučině Letní slavnost pro rodiče s dětmi. Bude tu připraveno několik česko-německých stanovišť. Obsluhovat je budou děti z Fóra mládeže,“ doplnila Emilie Vopeláková ze šumavského parku.

Čtveřici uzavírá přeshraniční projekt Junior Rangers (Mladý strážce). Ten běží od roku 2002 ve 23 evropských zemích, v západní části Šumavy vznikla patnáctičlenná skupinka mladých strážců v roce 2007. Tvoří ji děti ve věku od 12 do 15 let z Hartmanic, Kašperských Hor a okolí. V doprovodu profesionálních strážců například pomáhají na akcích pro veřejnost, pořádaných správou parku.

„Je dobře, že se vedení šumavského parku snaží o lepší spolupráci s veřejností. Jen doufám, že tyto projekty nejsou jen takovou zástěrkou, která má odvést pozornost od mnohem vážnějších věcí, jako jsou plánované uzavření hraničního chodníku, stále diskutované otevření nových hraničních přechodů včetně Modrého Sloupu, či špatná spolupráce se šumavskými obcemi,“ okomentoval poslední dění v parku dlouholetý milovník Šumavy Josef Nový.