„V souvislosti se vstupem do Schengenu přešly všechny odbory dopravy na nový systém, který je bohužel nestabilní,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Klatovech Antonín Nauš. Problémy mají za následek dlouhé fronty lidí. „Jsem tady chvíli, ale když vidím ty lidi tady, asi to vzdám,“ řekl Jiří Turner z Tajanova.