Tři učitelé a dvacet učitelek včetně dvou družinářek. Takový poměr kantorů je v Základní škole T. G. Masaryka v Sušici. Navíc oproti jiným školám zde muži vyučují jazyky, o technické předměty se starají ženy.
„Rozhodně se nedá říci, že by nám tenhle nepoměr nějak vadil. Spíš naopak,“ pousmál se ředitel školy Richard Smola. „Já učím zeměpis a němčinu a podobně je tomu i u ostatních učitelů,“ dodal.

Nejlepší poměr
Podobně je na tom i Základní škola v Kolinci. I tam mají pouze tři muže včetně ředitele, ovšem v porovnání s počtem žen je poměr mnohem vyrovnanější než jinde. Celkem je totiž ve škole deset pedagogů.
„Jestli najdete na Klatovsku školu, kde je lepší poměr, máte u mě flašku,“ zavtipkoval ředitel školy Stanislav Vrba.
„Už jako malý kluk jsem kolineckou školu navštěvoval a vždycky tady byli alespoň tři chlapi,“ dodal. Na rozdíl od Sušice však kolinečtí učitelé zastávají výhradně technické předměty, o češtinu a další výuky se starají učitelky.
Podle většiny pedagogů je tento nepoměr dán platy ve školství. „Zvlášť je to vidět u venkovských škol. O malotřídkách ani nemluvím,“ podotkla učitelka Marie Jandová.
Značný nepoměr je i v Základní škole v Čapkově ulici v Klatovech. Z 34 pedagogů je šest učitelů. „A to si oproti jiným školám můžeme ještě fandit. Mužů ve školství je zkrátka nedostatek,“ podotkl ředitel školy Vlasta Skřivan. „Jednoho učitele máme na prvním stupni, další je angličtinář a jinak ostatní vyučují technické předměty a tělocvik,“ doplnil ředitel.

Samé ženy
Pedagogický sbor složený výhradně z učitelek mají už několik let v Dolanech. „V minulosti tady byli vždy ředitelé. Já to pravidlo porušila a navíc tady teď máme jednoho praktikanta,“ řekla ředitelka základní školy v Dolanech Jaroslava Hodková. „Je pravda, že v malotřídkách jsou obvyklejší posty učitelek,“ dodala.

Oblíbenost
Ty také převažují v oblibě u mladších žáků. „Učitel je přísnější než učitelka,“ řekla rezolutně osmiletá Michalka Beníková z Klatov. Naopak starší žáci mnohdy upřednostňují učitele. Hlavně chlapci nabývají dojmu, že učitel jim rozumí mnohem lépe než učitelka. Navíc rozhoduje i věk pedagoga. Mladší jsou oblíbenější.