Šestnáct firem uzavře v nejbližší době s městem Klatovy smlouvu o koupi pozemků v lokalitě bývalé vojenské střelnice pod Borem. Podle klatovského místostarosty Jana Vrány projevili o výstavbu ve vznikající nové průmyslové zóně zájem především místní podnikatelé.

„Řešili jsme dilema, zda upřednostníme firmy, které projeví zájem o větší prostranství, nebo dáme možnost realizace i malým firmám, které by zabraly byť jen nepatrný prostor,“ vysvětluje způsob rozdělování 17 ha velké plochy místostarosta Vrána. „Nakonec jsme zvolili druhou variantu. Zastáváme názor, že výhodnější pro město bude vyjít vstříc místním podnikatelům, než spoléhat na cizí, kteří by potom nemuseli dodržet slib, firmu nepostavili a s pozemkem by spekulovali,“ dodává Vrána.

Prodejem obecních pozemků pod Borem budoucím investorům, ke kterým patří například firmy K&H Kinetic, Olymp Export, Topi Klatovy, kamenictví Václav Král, Familia Novák&Novák a další, se budou na sklonku března zabývat klatovští zastupitelé. Poté bude uzavřena s každým z podnikatelů smlouva o smlouvě budoucí.

Během léta by měly skončit práce na položení infrastruktury v této lokalitě a na podzim budou pozemky připraveny ke stavbě objektů.
Vznikající nová průmyslová zóna by měla být zároveň místem dalších pracovních příležitostí ve městě. „S nabídkou nových pracovních míst zatím podnikatelé, kteří budou sídlit pod Borem, nepřišli. Je ještě příliš brzy. Předpokládám, že to bude v době, kdy se začnou stěhovat do nových prostor,“ uvedla ředitelka Úřadu práce v Klatovech Marie Bučková.

Sedmnáct hektarů plochy odkoupilo město Klatovy od ministerstva vnitra a na vlastní náklady zde pokládá infrastrukturu. Po odsouhlasení zastupitelstvem se cena metru čtverečního, za kterou budou pozemky prodávány, ustálila na 320 korunách. Zatím je zaplněno 7 hektarů, město věří, že i zbytek se podaří obsadit.