VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Kvůli bytům sepisují petici

HORAŽĎOVICE - Obyvatelé Horažďovic nesouhlasí s tím, jak chce město prodat byty

12.3.2008 3
SDÍLEJ:

Členové petičního výboru Karel Zrůbek, Jitka Englerová a Martina Dufková předali v pondělí na radnici v Horažďovicích petici požadující mimo jiné svolání mimořádného zasedání zastupitelstva k prodeji bytů.Foto: DENÍK/Ludvík Pouza

Rozsypané střechy, komíny, netěsnící a nefunkční stará okna, zastaralá elektroinstalace a rozvody vody. Některé objekty dosud nejsou napojeny na kanalizaci. Tak vypadají domy a byty, které město získalo do svého majetku bezúplatným převodem od armády. Přesto zastupitelé Horažďovic schválili jejich prodej za 80% z odhadní ceny. Když se k tomu přičte, kolik by lidé museli investovat do oprav, vyšplhala by se v některých případech i cena menších bytů přes milion korun. S tím ale lidé nesouhlasí a sepsali petici, v níž požadují, aby se zastupitelstvo celou věcí znovu zabývalo a cenu bytů výrazně snížilo.

„Občané Horažďovic neměli příležitost od roku 1989 do současnosti si koupit byty v majetku města. Bývalé vedení radnice složené z představitelů ODS jejich prodej odkládalo“ říká zástupce nájemníků a člen petičního výboru Karel Zrůbek.

V I. etapě se prodej týká 60 bytů. „Město si udělalo průzkum, kde mají nájemníci zájem byt koupit. Tento průzkum byl ale nekorektní. Předem jsme nevěděli, za jakých podmínek chce město byty prodávat. Byli jsme proto šokováni rozhodnutím zastupitelstva,“ popisuje Zrůbek.

„Bydlím v bytě, který má 73 m2 obytné plochy a 24 m2 sklepa. Podle odhadů by měl vyjít na 590 – 650 tisíc korun. Aby se v bytě dalo bydlet, museli jsme do něho investovat už asi 300 tisíc korun a ještě dalších 200 tisíc byt bude potřebovat. Znamená to, že cena bytu přesáhne v konečné fázi částku vyšší než jeden milion,“ zlobí se další z nájemnic Jitka Englerová. V Domažlicích by za stejný byt velikosti 3+1 zaplatili občané asi 195 tisíc korun, v Horní Bříze 219 tisíc korun, Břeclavi 294 tisíc a například v Mladé Boleslavi 150 tisíc korun.

„Mezi nájemci je více než polovina lidí v neproduktivním věku, kteří nemají šanci si byt koupit. Nedostanou žádný úvěr. Lidé si prostě byt nemohou za tuto cenu dovolit,“ tvrdí zástupci nájemníků.

Zástupci dotčených bytů se stavem a způsoby prodeje bytů nesouhlasí, a tak vznikla petice, kterou v pondělí odpoledne členové petičního výboru předali do rukou starostky města Horaždovice Jindřišky Jůdové.

„V petici požadujeme, aby se znovu sešlo zastupitelstvo a znovu veřejně jednalo o podmínkách prodeje bytů a domů a zvýší výši slevy prodeje z 20 na 70%,“ popisuje členka petičního výboru Martina Dufková z Horažďovic.

„Zastupitelstvo města Horažďovice od začátku svého volebního období dělá kroky k tomu, aby dalo možnost svým občanům koupit byt. Do této doby se u nás byty nikdy neprodávaly,“ popisuje starostka města Jindřiška Jůdová.


„Na každý byt, který je zařazen do prodeje a jeho současný nájemce projeví zájem ho koupit, bude vypracován znalecký posudek. Ten jediný zhodnotí současný stav bytu. Poměrem hlasů 12 pro, 4 proti rozhodlo zastupitelstvo města dne 18. 2. 2008 o slevě z této ceny ve výši 20%. V obecních bytech žije zhruba třetina obyvatel Horažďovic. Dvě třetiny lidí se musely o své bydlení postarat samy a žijí v rodinných nebo družstevních domech. Jak zdůvodníme těmto lidem, že právě oni si museli své bydlení zaplatit ze 100 a více procent (úroky z hypoték, úvěrů, půjček)? Z pohledu toho je sleva 20% z odhadní ceny bytu více než výhodná,“ uvedla Jůdová a dodala, že současný nájemník má možnost si vybrat. Zůstane dál v nájemním bytě a nic se pro něj nezmění. Druhou možností je, že bude chtít byt vlastnit, pak musí za zboží jako za každé jiné zaplatit.

„Každý zastupitel má ze zákona povinnost starat se o majetek města s péčí řádného hospodáře a ne obecní majetek v podstatě rozdávat. Uváděné ceny bytů v jiných městech jsou zavádějící a souvisí s tím, že prodej tam byl nastartován v době, kdy odhadní ceny bytů se pohybovaly úplně jinde než dnes,“ tvrdí Jůdová.

Dopis petičního výboru zastupitelům

Horažďovice, 10. března 2008

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé,

předáváme Vám Petici k prodeji městských bytů v Horažďovicích. Předáváme ji jménem dvou set dvaceti devíti signatářů, kteří ji dodnes podepsali, i jménem dalších občanů, kteří již projevili nebo projeví zájem se k petici připojit. Další petiční podpisové archy Vám budeme průběžně zasílat.

Předáváme Vám tento dokument, vyjadřující vůli významné části Vašich voličů a občanů Horažďovic s důvěrou, že se jím budete bez odkladů a s opravdovým zájmem o jejich potřeby zabývat. A že se jím budete zabývat s vědomím,

že město není tvořeno zákony a vyhláškami, že není tvořeno úřadem

a zastupitelstvem, nýbrž že je tvořeno občany. S vědomím, že hlasem voličů se máte řídit, ve prospěch občanů máte město spravovat a v rámci zákona ve prospěch občanů interpretovat legislativní předpisy a využívat své pravomoci.

Mějte na paměti, že připravovaný proces prodeje bytů je velmi citlivou záležitostí a že za sebou zanechá významné a dlouhodobé stopy ve sféře sociální i politické.

S úctou členové petičního výboru pověření k jednání s orgány města.

PETICE

k prodeji městských bytů v Horažďovicích

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

adresovaná zastupitelstvu, radě a starostce města Horažďovice

My, níže podepsaní občané Horažďovic, prostřednictvím této petice vyzýváme Vás, zastupitelstvo, rado a starostko města Horažďovice, abyste se v rámci svých kompetencí zasadili o přehodnocení a přehodnotili Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice, a to:

1) V bodu IV. 1. a) doplnili podmínku „Kupující má povinnost uhradit zálohu na budoucí náklady prodávajícího s prodejem souvisejícími ve výši 5000 Kč, a to nejpozději v den přijetí závazné nabídky prodávajícího.“

Důvodem k tomuto požadavku je jistota kupujícího, že hradí náklady na administraci a řešení svých smluvních vztahů s prodávajícím a nikoliv náklady na administraci a řešení smluvních vztahů jiného budoucího kupujícího s prodávajícím.

2) V bodu V. 1. změnili výši slevy z 20% na 70%.

Důvody k tomuto požadavku:

- Domy (byty) jsou velmi opotřebované, staré a mnohdy stavebně nekvalitní až hrubě laicky provedené. Neodpovídají dnešnímu průměrnému standardu bydlení a vyžadují velmi nákladné opravy.

- Horažďovice nejsou atraktivní lokalitou, hodnotu bytů nelze srovnávat s městy jako jsou Klatovy, Strakonice, Blatná.

- Skladba a množství pracovních příležitostí v Horažďovicích jsou socioekonomicky nepříznivé a kupní síla občanů je následně nízká. Smyslem zvýhodněných cen pro občany je vytvoření reálné možnosti odkupu.

- Jsme převážně důchodci a nízkopříjmové rodiny; pro nás jsou byty za nastavenou cenu nedostupné. Vaším rozhodnutím jsme se dostali do těžké situace, která pro životy některých z nás může mít fatální následky!!! Unese Vaše svědomí takovou odpovědnost ? !!!

- Nastavením vysoké ceny jsme znevýhodněni všichni nájemníci bytů, nejen v první, ale i v dalších etapách prodeje. V našem městě se tak zakládá na velké sociální problémy.

- Občané jiných měst dostali příležitost zakoupit byty za nesrovnatelně výhodnějších podmínek.

I při slevě 70% bude pro nás příležitost ke koupi bytu v celostátním srovnání méně výhodná.

- Kdybychom dostali příležitost ke koupi za dříve platných podmínek, byly by ceny bytů až pětinásobně nižší, než jsou nyní. Občané jiných měst tuto příležitost dostali ! Volili jsme Vás proto, abychom ji dostali také! Cítíme se vaším rozhodnutím jako voliči zneváženi a jako občané diskriminováni !

Požadujeme svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města Horažďovice k novému veřejnému projednání výše uvedených bodů Zásad postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice a k projednání argumentů petice a to nejpozději do 31. března 2008.

Dále vyzýváme Vás, zastupitelstvo města i zastupitelé jako jednotlivci, rado města a starostko města,

abyste podnikli potřebné kroky k odložení všech úkonů přípravy prodeje a prodeje bytů do doby, než bude vyřízena naše petice a věc projednána na mimořádném zasedání zastupitelstva.

Jsme si vědomi toho, že dřívější bytovou politiku Města Horažďovice ovlivňovali zčásti jiní zastupitelé a že k dnešní situaci vedla také jejich dřívější rozhodnutí. Vy však máte možnost politováníhodné znevýhodnění horažďovických občanů při koupi bytů zmírnit poskytnutím vyšší slevy. To již není věcí platných zákonů a vyhlášek. Je to věcí morálky.

Děkujeme

Vaši voliči a spoluobčané

Petice k prodeji městských bytů v Horažďovicích byla sepsána dne 7. 3. 2008

podána na podatelně Městského úřadu v Horažďovicích dne 10. 3. 2008

Petiční výbor Petice k prodeji městských bytů v Horažďovicích:

Mgr. Karel Zrůbek, Blatenská 737, 341 01 Horažďovice

Martina Dufková , Blatenská 530, 341 01 Horažďovice

Mgr. Jitka Englerová, Blatenská 737, 341 01 Horažďovice

MUDr. Roman Návrat, Blatenská 737, 341 01 Horažďovice

Radek Průcha, Blatenská 750, 341 01 Horažďovice

Zbyněk Kovač, Blatenská 531, 341 01 Horažďovice

Miroslav Lávička, , Blatenská 751, 341 01 Horažďovice

Libuše Zedlová, Blatenská 766, 341 01 Horažďovice

Jana Veverková, Jiráskova 706, 341 01 Horažďovice

Ladislav Srb, Jiráskova 707, 341 01 Horažďovice

Dagmar Brůžková, Jiráskova 708, 341 01 Horažďovice

Petr Svoboda, Plzeňská 268, 341 01 Horažďovice

Karel Táborský, Žižkova 761, 341 01 Horažďovice

Zastupování:

Zastupovat petiční výbor při jednání s orgány města jsou oprávnění tito členové petičního výboru:

Mgr. Karel Zrůbek, Blatenská 737, 341 01 Horažďovice

Martina Dufková , Blatenská 530, 341 01 Horažďovice

Mgr. Jitka Englerová, Blatenská 737, 341 01 Horažďovice

Adresa pro doručování:

Mgr. Jitka Englerová, Blatenská 737, 341 01 Horažďovice

E-adresa:

byty.horazdovice@seznam.cz


Autor: Ludvík Pouza

12.3.2008 VSTUP DO DISKUSE 3
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Výroba Montážní dělník 20 000 Kč Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů MONTÁŽNÍ DĚLNÍCI. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: PRACOVNÍ NÁPLŇ: lepení dílů do požadovaných tvarů z pěnových dílů a jejich potahování nehořlavou látkou, práce s lepidlem, nůžkami, lehkou pěnou a látkou., SMĚNNOST: dvousměnný nebo jednosměnný provoz, NABÍZÍME: pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou, 5 týdnů dovolené, příplatek za odpolední směnu 5 Kč/hod., odměna za docházku 2 000 Kč, doprava firemní + dopravné, dotované stravování za 25 Kč, příspsěvek na dovolenou 10 000 Kč/rok, flexi poukázky, vstupenky do bazénu, čtvrtletní doměny, firemní akce, Mzda až 25 000 Kč, První kontakt možný telefonicky (8 - 15 hodin), e-mailem.. Pracoviště: Greiner aerospace cz spol. s r.o., Komenského, č.p. 895, 340 22 Nýrsko. Informace: Dagmar Schneedörflerová, +420 376 804 126. Gastronomie - Gastronomie Číšník, servírka 20 000 Kč Číšníci a servírky ČÍŠNÍK/SERVÍRKA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: POŽADUJEME: svědomitost, spolehlivost a zodpovědnost, dobrou znalost NJ (ostatní jazyky výhodou), základní znalost na PC, NABÍZÍME: pracovní lokalitu v krásné horské přírodě, možnost zaměstnaneckého ubytování, možnost práce v týdenních intervalech, skvělý kolektiv, ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: bonusy/prémie, sleva na firemní výrobky/služby, příspěvek na penzijní připojištění, školení, zdravotní volno, PP na dobu neurčitou, vhodné i pro absolventy, Kontakt možný osobně, e-mailem - Ivana Pšenicová. Pracoviště: Orea hotels s.r.o. - orea resort horizont šumava, 340 04 Železná Ruda. Informace: Ivana Pšenicová, . Výroba - Výroba Montážní dělník 15 000 Kč Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů DĚLNÍK/CE - MONTÁŽ, BALENÍ ZÁRUBNÍ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Krátkodobé zaměstnání, NÁPLŇ PRÁCE: výrobní operace ve shodě s výrobním příkazem, evidence provedených operací, mezioperační kontrola výrobků. Zaučíme. , VÝHODOU: Praxe a vzdělání v dřevovýrobě, ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: náborový příspěvek 8 000 Kč, dotované stravování, příspěvek na dopravu do zaměstnání, až 25 dní dovolené, slevy na kulturní a sportovní akce. Pracoviště: Solodoor a.s., nádražní 166,sušice, Nádražní, č.p. 166, 342 01 Sušice 1. Informace: Lena Yvona Geryková, +420 601 056 503. Gastronomie - Gastronomie Číšník, servírka 18 000 Kč Číšníci a servírky SERVÍRKA/ČÍŠNÍK. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: POŽADAVKY: praxe v oboru, MZDA: cca 18 000 Kč čistého, Kontakt možný osobně v pizzerii nebo telefonicky 724 845 063. Pracoviště: Pizzerie domino, Vídeňská, č.p. 754, 339 01 Klatovy 1. Informace: Radek Čejka, +420 724 845 063.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto

Ledová bitva na ostří nože. Hokejisté Klatov hostí Trutnov

Videosouhrn 16. listopadu 2018

Tisíceré ne Babišovi a jízda nejdelším železničním tunelem: zhlédněte videa dne

FOTO: Zachráněný orel mořský už krouží u Tisové

Tachovsko – Král nebes orel mořský opět létá nad Tachovskem. Jde o zachráněného samce, kterému po sežrání poštovního holuba uvízl v žaludku jeho ornitologický kroužek.

Závody psích spřežení aneb Aljaška pod Slavníkem

Plzeň, Břežany u Horažďovic – Příští týden se v Břežanech u Horažďovic (v areálu u Skály) uskuteční závody psích spřežení.

Kobra uštkla. Odnesly to Blovice

Klatovsko – Mochtínská Andrea Mazancová sestřelila sedmi góly děvčata z Neznašov.

VIDEO: První cestující projeli tunelem u Ejpovic

Rokycansko, Plzeňsko – První nákladní vlak ve čtvrtečním podvečeru, dalších dvanáct těžkotonážních souprav během noci a v pátek ráno premiéra pro cestující! Nejdelší železniční turnal v Česku na trase z Rokycan do Plzně je zprovozněn.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT