Věková hranice konzumentů drog stále klesá. Zkušenosti s marihuanou má na Klatovsku většina studentů, s omamnými látkami se do kontaktu stále častěji dostávají i děti ze základních škol. Deníku to pod příslibem zachování anonymity potvrdili někteří studenti.

„Ve školách v Klatovech se objevuje zejména marihuana, studenti vědí, u koho a kde se dá sehnat. Mnozí si ji sami pěstují. Dají se ale sehnat i tvrdší věci,“ říká student Honza. Na školách v Klatovech se dá takzvaný joint (cigareta marihuany) pořídit od 50 do 250 korun. Občas se prý objeví i něco tvrdšího. Pervitin mezi studenty není podle dalšího z nich nic neobvyklého. Cena dávky pervitinu se pohybuje prý už od sto korun výše. „Frčí“ i různé taneční drogy.

Ve městě žádné zařízení, určené na pomoc dětem, které mají problémy s drogami, nefunguje. „Situaci mapujeme prostřednictvím terénního programu Centra protidrogové prevence a terapie Plzeň. Tento program bude podle rozhodnutí rady města pokračovat i v dalším období. Máme snahu situaci řešit a připravit potřebné projekty, které by mladým lidem pomohly,“ říká Hana Křivohlavá z klatovské radnice. „Z průzkumu mezi studenty víme, že drogy znají, mají zkušenosti. Experimentovat s drogou začínají v Klatovech mladí kolem 15 let. Vyzkoušeli marihuanu i pervitin. Největším problémem v Klatovech jsou ale alkohol a cigarety. S alkoholem v Klatovech začínají děti už kolem 12 až 13 let. Situace tu ale nijak nevybočuje z celorepublikového měřítka a není vážná,“ tvrdí terénní pracovník Centra protidrogové prevence a terapie Michal Kandler. Požívání alkoholu mladistvými potvrdila i nedávná kontrola, při níž

Deník spolu s městskou policií přistihl za hodinu šest dětí, které pily pivo.