Každé první pondělí v měsíci se nejen senioři schází ve společenské místnosti tamní hasičské zbrojnice, aby podebatovali nad nejrůznějšími událostmi, ale i nad tím, co je trápí. Toto pondělí mezi sebou přivítali hosta, fotografa Jana Kavaleho, který jim povyprávěl o své zálibě. Na snímku jsou Marie Černá (vlevo) a Soňa Korcová, obě patří mezi pravidelné návštěvnice S–klubu a jak se obě ženy shodly, založení klubu byl výborný nápad.