Plných osmnáct let vede obecní kroniku v Kvaseticích u Plánice Antonín Hanzlík. Historie ho prý zajímá od dětství.
„Vždycky mě bavilo pročítat si staré knihy a kroniky, zapisovat pověsti,“ říká Hanzlík.

„V minulosti kroniku vedli František Jánský a Josef Hanzlík. Oba byli velcí písmáci a v kronice zanechali pro budoucí generace spoustu cenných informací,“ vypráví současný kronikář.

Kvasetice mají 140 obyvatel a patří spádově pod město Plánici.
„Během roku si dělám zápisky a pak vše zapíši do pamětní knihy. Je to ale složité zapisování. V obci už jsem nejstarším, a tak musím psát vzpomínky na dávné doby podle toho, na co si ještě vzpomenu. Dřív se tu konaly slavné masopusty, které pořádal místní Sokol, hrálo se tu za staré éry hasičů divadlo a v hospodě se promítal biograf,“ říká Hanzlík.

Ves Kvasetice je poprvé připomínána v soupisu majetku panství Zelená Hora v roce 1551, kde je její název uváděn ve tvaru Kwasetice. V roce 1902 měla tato obec 59 čísel popisných a žilo v ní 384 obyvatel.

„V roce 1957 byla u nás například založena organizace kopané. Hřiště bylo zbudováno na poli Josefa Lepšího, Miloše Řáhy a Emana Krále. Pokusy o kopanou se však v obci objevovaly už dříve, a to ve třicátých i čtyřicátých letech dvacátého století. Kopaná se zde hraje dodnes. Kluci hrají III. třídu, kde si drží v současné době 6. příčku v tabulce,“ popisuje Hanzlík.