Na výrobu vozidla vypsala plánická radnice v loňském roce nejprve výběrové řízení, ze kterého vzešla vítězná firma. „Městu se podařilo na nákup auta získat dva finanční příspěvky. První z dotačního titulu na obnovu hasičské techniky ministerstva vnitra ve výši dva miliony korun a dalších jeden a půl milionu z přebytkové rezervy Plzeňského kraje. Zbylých jeden a půl milionu korun uhradilo město ze svého rozpočtu,“ konstatoval starosta Plánice Václav Petrů.

Nové vozidlo vyrobila jedna moravská firma a cisternovou nástavbu dodala jiná firma z Polska. Do jejího závodu se v loňském roce jeli podívat zástupci města s plánickými hasiči, kteří si přímo na místě domluvili, kde a jaké příslušenství bude na cisterně umístěno.

Sobotní slavnost začala srazem účastníků a nástupem hasičů před spolkovým domem v Plánici. „Ve 14 hodin cisternu posvětil plánický farář Josef Frelich. Akce pak pokračovala prohlídkou a ukázkou hasičské techniky a završena byla v sále spolkového domu posezením s občerstvením a při harmonice,“ nastínil velitel Sboru dobrovolných hasičů v Plánici František Hrouda. Slavnosti se zúčastnili zástupci dalších sborů dobrovolných hasičů a profesionálních hasičů, poslanec Parlamentu ČR Vladislav Vilímec, zástupci německé partnerské obce a další pozvaní hosté.

Pro sbor dobrovolných hasičů v Plánici i pro tamní radnici představuje získání nové cisterny velkou událost. Plánický sbor dobrovolných hasičů má výjezdní 23člennou jednotku, která zasahuje při požárech, živelních katastrofách i nehodách nejen v Plánici, ale i v jejím okolí. Výjezdní jednotka měla vždy k dispozici dvě vozidla. Než sbor získal novou cisternu, měl Tatru 815 a už hodně zastaralou škodovku. Starší škodovku hasiči pak po získání nové cisterny prodali, takže si ponechali opět dvě výjezdní vozidla.

Plánický sbor má ve městě dlouholetou tradici. „Založen byl už v roce 1875 a k prvnímu požáru byli členové sboru povoláni do Lovčic, kde vznikl požár po úderu blesku. V současné době máme 149 členů,“ připomněl starosta sboru Stanislav Tikal.

Město své hasiče podporuje pravidelně a úzce s nimi spolupracuje i při pořádání společenských a kulturních akcí. Sbor tak má dobré podmínky pro svůj rozvoj a zkvalitňování práce. Například všechny členy zásahové jednotky město nechalo pojistit na vysoké částky pro případ úrazu.

Martin Kříž
spolupracovník Deníku