Velitel klatovských městských policistů Kamil Mastný uchopí joystick a přiblíží si dění před klatovským nádražím. Na vedlejší obrazovce se dívám na nakupující před Lidlem, kamera postupně švenkne na bývalou škodovku i Domažlické předměstí, další televize „promítá“ dění v Pražské ulici, na náměstí a v okolí sokolovny. Na jednom ze záběrů detailně vidím tvář člověka u bankomatu (na PIN vidět není, můžete být klidní).

Jsem právě na služebně klatovských strážníků a v praxi sleduji fungování kamerového systému. „Máme čtyři otočné a čtyři statické kamery. První byly instalovány v roce 2003 a za pět let pomohly k vyřešení řady přestupků a trestných činů,“ pochvaluje si Mastný, který ubezpečuje obyvatele i návštěvníky Klatov, že se o své soukromí bát nemusejí. „Do oken vidět není,“ ukazuje mi názorně. „Pokud by někdo zneužil záznam, mohlo by ho to stát nejen místo, ale mohl by se vystavit i trestnímu stíhání,“ upozorňuje velitel strážníků. Ten by se svými kolegy přivítal instalaci dalších kamer, vše ale závisí na financích.

„Kamerovými králi“ okresu jsou v Sušici, kde mají šest otočných a dvanáct statických kamer. „Mnohem lepší jsou otočné, kde si můžete vše přiblížit a podívat se tam, kam potřebujete. Kamery musí ovládat zkušený člověk, který dokáže posoudit, co se na ulici děje,“ říká velitel sušických strážníků Libor Potužník, který je stejně jako kolega Mastný přesvědčen, že možnost zneužití záznamů je prakticky nulová. „Samozřejmě lidský faktor je lidský faktor, ale zatím jsme v tomto ohledu neměli sebemenší problém. Záznamy uchováváme po určitou dobu a poté jsou smazány. Archivujeme je jen v případě, že by mohly být využity například při řešení přestupku, nebo trestného činu,“ doplňuje Potužník, podle něhož kamery zlepšily bezpečnost ve městě, a proto by měl zájem o další.

V Železné Rudě sice mají kamerový systém, jehož součástí jsou čtyři otočné kamery, teprve od prosince, přesto si ho i po tak krátké době pochvalují. „Už teď jsou kamery velkým přínosem v boji s vandaly nebo nezodpovědnými pejskaři, kteří neuklízejí výkaly,“ přibližuje první zkušenosti velitel tamních strážníků Walter Schmidt.

Všem třem městům výrazně pomohla v získání kamerových dohlížecích systémů státní policie, která se podílela na zpracování žádostí o dotaci v rámci programu Partnerství. V něm z okresu zatím jako jediné neuspěly Horažďovice, které v roce 2005 nesplnily potřebná kritéria. „V loňském roce bohužel krajský úřad nepodpořil ani jednu ze žádostí,“ posteskla si okresní policejní mluvčí Dana Ladmanová a dodala, že cílem kamerových systémů je omezení kriminogenních situací, zvýšení pravděpodobnosti odhalení pachatele, zvýšení právního vědomí občanů, zvýšení důvěry ve státní a městské organizace, ale především zvýšení pocitu bezpečí občanů, zabezpečování majetku a zdraví občanů.

„Účelem zavedení samotného městského kamerového dohlížecího systému je snižování míry a závažnosti trestné činnosti a začlenění prevence kriminality do programu rozvoje města,“ dodává Ladmanová.

Městské kamerové systémy mají i některá další města v regionu, například Nýrsko či Švihov.