Sto čtyřicet zaměstnanců. Přesně tolik úředníků pracuje na Městském úřadu v Klatovech. Podle tajemníka tamní radnice Miroslava Šafaříka nárůst zaměstnanců zde zaznamenali k 1. lednu 2003, kdy došlo ke zrušení okresních úřadů.

„Tehdy k nám přešlo 90 osob. Museli jsme se rozmístit do čtyř administrativních budov a tento stav trvá i nyní,“ potvrdil Deníku Šafařík. „Na druhou stranu 22 zaměstnanců sice pracuje v budovách klatovské radnice a mají na starost styk s veřejností, ale nejsou našimi zaměstnanci. Jde o pracovníky na úseku výplaty dávek státní sociální podpory, kteří spadají pod hlavičku úřadu práce,“ upřesnil tajemník.

Ve třetím nejlidnatějším městě Klatovska, v Horažďovicích, pracuje na tamní radnici 51 úředník. „Samozřejmě, že teď je zaměstnanců podstatně víc než před zrušením okresního úřadu. Ale na druhou stranu na nás, jako na úřad s rozšířenou pravomocí, přešla celá řada agend,“ uvedla tajemnice Městského úřadu v Horažďovicích Ivana Dušková. Podle jejích slov však počet úředníků není vysoký. „Samozřejmě se nemůžeme srovnávat s městem Klatovy, ale tím, že u nás pracuje méně úředníků, musí být i některé funkce kumulované,“ dodává tajemnice.

A jak jsou úředníci lidem k dispozici? Stane se, že obyvatelé narazí na zavřené dveře? „Máme sice oficiálně stanovené úřední dny a hodiny, ale myslím, že se nestalo, aby některý z úředníků občana vyhodil se slovy, že není úřední den. Pokaždé záleží na domluvě dvou lidí,“ vysvětluje tajemník Šafařík. Připomíná ale, že řada úředníků má také výjezdy do terénu a na ty jsou vyčleněny tři dny v týdnu: úterý, čtvrtek a pátek. „Proto někdy skutečně na radnici požadovaní lidé nejsou k zastižení,“ upřesnil klatovský tajemník.

Obyvatelům Horažďovic a spádových obcí jsou na tamním úřadě k dispozici vždy v pondělí a ve středu, konkrétně od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin a v pátek pak od 8 do 11 hodin. „Některá řízení jsou ale složitá, právně náročná a vyžadují práci v terénu. Proto mají úředníci vyčleněné dny v týdnu, konkrétně úterý a čtvrtek, kdy se těmto záležitostem věnují. Ale pokud někdo přijde mimo úřední dny, nebude vyhozen,“ slibuje tajemnice Ivana Dušková.