Toto zařízení už brzy nabídne svým mentálně postiženým klientům kvalitnější prostor pro život. Domov sídlí v budově někdejšího kláštera a tak je vylepšování této staré a poměrně rozsáhlé budovy téměř nutností. „S úpravou interiérů postupujeme od přízemí do vyšších pater. Pokoje klientů a další místnosti tak získávají nový nábytek, kterým nahrazujeme staré vybavení, a zdi novou barevnou výmalbu. V modernizaci interiérů budeme pokračovat i v tomto roce. Současně postupně vyměňujeme okna,“ nastínila ředitelka sociálního zařízení Kateřina Šimková. V nedávné minulosti získala zahrada za domovem novou parkovou úpravu.

Nejvýznamnějším zásahem však byla na podzim loňského roku rekonstrukce střechy, v rámci které byla na dvou jejích třetinách vyměněna střešní krytina. To si vyžádalo náklady ve výši tři a půl milionu korun, které domov uhradil pouze z vlastních zdrojů. „Práce byly provedeny na podzim během poměrně krátké doby a kvalitně díky nýrské firmě, která je realizovala. Nyní nám zbývá dodělat ještě jednu třetinu střechy, kterou plánujeme spojit s další plánovanou investicí,“ podotkla ředitelka.

V další investiční akci však půjde zejména o přestavbu půdního prostoru na nové jedno až dvoulůžkové pokoje pro 13 klientů. „Pokoje budou mít vlastní sociální zařízení. Současně vznikne i nový bezbariérový vchod a zázemí pro zaměstnance - šatny - bude postupně upravené. Nakonec budova domova dostane snad také novou fasádu,“ vysvětlila ředitelka. Nyní je vše ve fázi zpracování projektové dokumentace. Začátek stavebních prací se předpokládá v létě letošního roku a jejich ukončení v roce 2009. Plzeňský kraj jako zřizovatel na tuto úpravu již poskytl nemalé finanční prostředky. Celková částka této akce by se měla pohybovat zhruba kolem 20 milionů korun.

V současné době v domově žije 150 mentálně postižených klientů ve věku 4 – 57 let. Jen za loňský rok jich z různých částí Čech přibylo 10.

Mobilnější klienti domova mají hudební skupinu s názvem Mikeška a taneční soubor Bystřinka. Koncem minulého týdne hrála Mikeška pro seniory v sokolovně ve Kdyni a zároveň zde vystoupil i taneční soubor. 2. února pojedou na masopust do Hor Matky Boží, 14. února jedou vystupovat do Domova důchodců ve Kdyni, 22. února se chystají na ples tělesně postižených do Plzně, který pořádá Společnost pro pomoc mentálně postižených lidem, a 23. února na maškarní pro mentálně postižené do Klatov.
(mk)