Do poloviny roku 2010 musí být do všech panelových domů nainstalovány nové výtahy, nebo ty staré musí projít důkladnými opravami. Současné výtahy, staré třicet a více let, neodpovídají normám Evropské unie. A ačkoliv pravidelně procházejí inspekčními prohlídkami, vzhledem ke svému stáří se stávají nebezpečnými.

Ne všechny domy, kde jsou byty v osobním vlastnictví obyvatel, ale na opravu dosahující řádově několika set tisíc korun mají. „Loni v srpnu jsme splatili půjčku na novou fasádu, v brzké době se chystáme na opravu výtahu, který je spolu se střechou krizovým místem v našem domě,“ říká Vlastimil Liška, předseda společenství vlastníků jednoho z panelových domů v Klatovech. „Náklady odhadujeme kolem 800 tisíc korun, protože chceme vyměnit kabinu výtahu, závěsná lana, závaží. Přitom doufáme, že výtahový motor bude ještě v pořádku. Samozřejmě že pro tak vysokou investici jsme nejprve museli nashromáždit finanční prostředky a na zbytek si vezmeme půjčku od města z Fondu rozvoje bydlení,“ dodal Liška.

Podle Jiřího Krále z Klatov, který má na starost správu několika nemovitostí ve městě, se revize výtahů provádějí pravidelně, a pokud by některý z nich nevyhověl, byl by jeho provoz ukončen. „Jsou výtahy staré i čtyřicet let a přesto jezdí dál. Ale současným normám nevyhovuje ani jeden z nich a je třeba připravit se na jejich výměnu,“ upřesnil Král.

Podobného názoru je i předseda Stavebního bytového družstva (SBD) v Klatovech Václav Belfín. „Podle výsledků inspekčních prohlídek výtahů prováděných v roce 2005 máme nařízeno závady odstranit nejpozději do roku 2010,“ vysvětluje Belfín.
„Pokud dům vlastní SBD, pak je v kompetenci představenstva družstva rozhodnout o opravě či výměně výtahu. Pokud jsou ale byty ve vlastnictví občanů, pak se na opravě musí domluvit společenství vlastníků a to bývá někdy složité,“ dodává předseda klatovského SBD.