Od řádění orkánu Kyrill uplynul v noci na dnešek rok. Způsobil obrovské škody a náprava bude někde trvat celé roky. Podle některých odborníků se dá proto letos předpokládat „kůrovcová exploze“, zástupci Národního parku Šumava však tvrdí, že jsou připraveni a že výhled není pesimistický.
V lesních porostech NPŠ Kyrill vyvrátil či polámal 864 199 m3 dřeva. „Rok po Kyrillu je zpracováno 750 000 m3. Bez zpracování bylo ponecháno 109 657 m3, z toho 4500 m3 bylo ošetřeno houbovým patogenem. K zetlení na místě v lese bylo ponecháno 128 695 m3 dřeva ošetřeného odkorněním a částečně chemicky,“ vyjmenoval důležitá čísla mluvčí národního parku Radovan Holub.

Na Šumavě, stejně jako na většině území střední Evropy, se dá podle řady odborníků letos předpokládat přemnožení lýkoužroutů. I v NPŠ proto hledají cesty, jak les chránit.

„Důležitá je dohoda o společném postupu mezi Správou NP a CHKO Šumava a Lesy ČR. Zástupci obou organizací se dohodli, že nehrozí zvýšené nebezpečí vzájemného šíření kůrovců mezi Lesy ČR a šumavským parkem,“ uvedl Holub. Důvodem je podle něj fakt, že zpracování kalamity Kyrill je, s výjimkou dřeva určeného k ponechání v prvních zónách parku, již dokončeno a zbytek kalamitního dřeva bude postupně odvezen do počátku jarního rojení kůrovců. Případně nové vývraty již budou z větší části ponechány v lese a na jaře využity k odchytu kůrovců. Současně budou v příštím roce přiměřeně zvýšena obranná opatření, zejména lapače a lapáky. K určení jejich potřeby se sejdou zástupci obou sousedů v předjaří, kdy se stanovují konečné počty. „Přestože současný výhled není pesimistický, bude nutné situaci dále sledovat. Shodli jsme se proto, že se příští rok na počátku léta opět sejdeme a vývoj situace opět zhodnotíme,“ doplnili Libor Hošek ze Správy NPŠ a Ladislav Půlpán z Lesů ČR.