„Přesná čísla neznáme, protože konečný počet ovlivní příchod dětí z okolních obcí, jejichž rodiče pracují v Klatovech, a dále počty odkladů školní docházky,“ vysvětluje vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Klatovech Alena Kunešová. Ačkoliv jedna z vyhlášek města hovoří o školských obvodech, na jejichž základě jsou určeny spádové adresy k jednotlivým školám, neznamená to, že by si rodiče nemohli vybrat podle vlastního uvážení, kam svou ratolest nechají zapsat. Bude ale v pravomoci ředitelů škol, které děti přijmou. Přednostně totiž musí vzít právě děti ze spádových adres.
Zápisy dětí do prvních tříd se konají na všech základních školách v republice, a to až do poloviny února. Záleží tak na každé ze škol, jaký termín zvolí.

Například v Horažďovicích se zápis do obou tamích základních škol koná už dnes. Sušické základní školy zvolily každá svůj vlastní termín. V ZŠ v Lerchově ulici a v ZŠ T.G. Masaryka jsou rodiče s budoucími prvňáčky očekáváni ve čtvrtek 17. a v pátek 18. ledna. Ve třetí ze škol, ZŠ Komenského, je první termín zápisů už dnes a o druhém rozhodlo vedení školy na sobotu 19. ledna v dopoledních hodinách.

Lednový termín, konkrétně 16. ledna, si vzala jako den konání zápisu Základní škola v Hrádku u Sušice, zatímco rodiče budoucích školáků z Bezděkova mají čas až do 5. února. Podobně jsou na tom v Nýrsku – zápis do obou základních škol se koná 6. ledna.

„K zápisům musí rodiče přinést svůj občanský průkaz a samozřejmě i rodný list dítěte,“ upřesnila informaci Kunešová.