Více než 60 procent celkového objemu finančních prostředků je proinvestováno v rámci akce Klatovy – čisté město.

„Za odvedené práce jsme do současné doby zaplatili 160 milionů korun. Za 90 milionů jsou již odvedeny další práce, ale tyto peníze ještě nemáme převedené. Do konečných 390 milionů korun bez DPH, které tvoří vlastní finanční zdroje města, tak zbývá dokončit práce v hodnotě 140 milionů,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr. Do této sumy ale nejsou započteny finanční prostředky za opravy povrchů vybraných komunikací, které platí město Klatovy.

Některé lokality však mají skluz. „Jde o ulice Macharova a Ke Spravedlnosti a také dokončení přípojek v Lubech,“ upřesnil první muž radnice. V případě Macharovy ulice jde o zdržení kvůli práci plynařů, ulice Ke Spravedlnosti není dokončena vinou zhotovitelských firem a bude tedy předmětem sankce. Tak tomu bylo i v případě ulice Kpt. Jaroše, kde nebyl splněn termín dokončení a pokuta byla vyčíslena na částku mírně přesahující jeden milion korun.

Do úplného dokončení jedné z nejrozsáhlejších investičních akcí města zbývá pouhých pět měsíců. Za dobu svého trvání se stala předmětem nesčetných kritik ze strany občanů, podnikatelů, ale zejména řidičů, kteří kličkovali ulicemi spletí objížděk. „Měli jsme do současné doby několik podnětů, připomínek a kritických slov, ale ani v jednom případě nešlo o stížnost, která by se projednávala podle zákona,“ uvedla klatovská místostarostka Věra Tomaierová.

Největší komplikace byly zaznamenány v dopravě hlavně v době, kdy se rekonstruovala Vídeňská ulice a doprava z centra byla svedena Pražskou. „Strážníci se více zaměřili na tuto část. Dohlíželi na provoz a snažili se řidiče spíše než pokutovat ukáznit,“ dodala místostarostka. Současně s opravami ulic přibylo případů vandalství.