Více než tři a půl tisíce řidičů na Klatovsku, Sušicku a Horažďovicku už přišlo o minimálně jeden bod. Téměř tři desítky z nich podle nejnovější statistiky ministerstva dopravy už mají na svém kontě bodů maximální počet. A dá se předpokládat, že se počet hříšníků bude zvyšovat, neboť policie slibuje, že na silnicích v regionu budou dopraváci k vidění mnohem více, než v minulém roce.

„U tří obcí s rozšířenou působností (ORP) v regionu přišlo o 12 bodů v Klatovech 22 motoristů (z toho 3 cizinci), v Horažďovicích pět řidičů a v Sušici pouze dva,“ informoval Deník Lukáš Kadula z ministerstva dopravy. Minimálně jeden bod postrádá na Klatovsku 2549, na Sušicku 576 a na Horažďovicku 372 lidí.
V celé republice postrádá alespoň jeden bod 8,76 procenta ze všech registrovaných řidičů, v Plzeňském kraji je to 7,17 %. Zatímco Klatovy jsou se 7,72 % v průměru, Sušice (4,89 %) i Horažďovice (4,76 %) jsou hluboko pod ním.

„Důvody mohou být dva. Za prvé jsme vloni prováděli kontroly především na silnicích první a druhé třídy, jichž je přece jen více na Klatovsku než na Sušicku a Horažďovicku, a za druhé jsme měli nedostatek policistů dohlížejících na silniční provoz, což se mohlo projevit v menším počtu kontrol a následně tedy menším množství udělených trestných bodů,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Situace by se ale podle ní měla radikálně změnit. „Díky příchodu lidí od celníků i z civilu už máme naplněná tabulková místa, a tak se dá předpokládat zvýšený dohled nad silničním provozem,“ dodala Ladmanová.

Statistika ukazuje, že nejhůře se na silnicích chovají řidiči ve věku kolem 20 let.