Stejně je tomu i na nedalekém rodovém sídle rodu Czerninů v Chudenicích na Klatovsku, na vodním hradě Švihov u Klatov či na hradě Kašperk.
,,Začíná se po sezoně vždy s úklidem. Také k nám nastupují řemeslníci na opravy fasád, zdí, interiéru a dalších věcí, které s sebou přináší provoz takového zámeckého sídla,“ popisuje kastelánka Marie Rynešová.
,,Nejdříve se rozdělí potřebné věci a pomůcky, které jsou nezbytné k této činnosti. Diava, Konkor na zbraně, prachovky, košťata a kbelíky, nespočet papírových ručníků a také hadrů, podlahové pasty a různá leštidla a další,“ popisuje kastelánka.
Na takový úklid nabírajípamátky brigádníky a dobrovolníky, především z řad studentů. Každý z nich si vezme potřebné pomůcky a vyráží s pokladny přímo do zámeckých pokojů .

,,Na chudenickém zámku máme dva prohlídkové okruhy. Jen zámecký okruh čítá na patnáct plně zařízených interiérů,“ řekla Marie Rynešová .
Mnoho návštěvníků si ani nepřipouští, co všechno se na hradech a zámcích děje, když jsou uzavřeny přes zimní klid. Spousty věcí se musí nově restaurovat, a pokud byla letní prohlídková sezona úspěšná, může se i správa objektu zaměřit na další věci, které jsou již finančně náročnější.
,, V prostorách původní gotického výstavby je prováděno stahovaní a zajišťování zdiva proti sesunutí. Je také opravena část gotické obranné zdi z původní tvrze,“ konstatovala Rynešová.

Také na hradě Švihov se pustili do většiny investičních akcí po hlavní turistické sezoně, které probíhají především v prostorách budov správy hradu.
„Došlo k obnově komínů na budově Správy hradu, zaveden byl zabezpečovací požární systém ve špýcharu a hospodářských budovách, započala první etapa rekonstrukce elektrinstalací a sítí ve správě hradu, pokračujeme v obnově omítek,“ říká kastelán hradu Lukáš Bojčuk.
„Udělalo se mnoho práce. Jde například také o rekonstrukci kanalizační a vodovodní přípojky, obnovu podlah a vylepšení podmínek a zázemí pro průvodce a zaměstnance našeho hradu. Zmínit mohu nové sociální zařízení a sprchy,“ dodal Bojčuk. Investice na Švihově byly financovány z prostředků NPÚ Plzeň, z peněz hradu a ze státního rozpočtu.

Do drobných úprav se pustili i na hradě Kašperk.
„Moc toho tady dělat v zimě nejde, je tu dvacet centimetrů sněhu a mrzne. Sami si tu musíme i topit, aby nezamrzla voda, vytápět se musí kancelář a některé místnosti hradu. Připravujeme se především na zimní prohlídky, kdy pustíme návštěvníky do prostor, kde se ještě nikdy neprovádělo,“ popisuje kastelán hradu Zdeněk Svoboda. Většinu času ale musí správci objektů věnovat administrativě.