Ti se tak dozvěděli nejen podrobnosti o práci hasičů a vůbec celého integrovaného záchranného systému, ale byly jim objasněny i některé pojmy.
V úvodu k účastníkům školení promluvil ředitel klatovských profesionálních hasičů Jan Rayser. Pak již slovo patřilo Josefu Dleskovi, který v první části seznámil přítomné se zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), poté se soustředil na objasnění pojmů, jako jsou například mimořádná událost, krizové stavy, záchranné práce, likvidační práce aj. „Velmi podrobně také pohovořil o IZS, o varování, ochraně a ukrytí obyvatelstva. Nezapomněl ani na prostředky individuální ochrany, havarijní a evakuační plán, úlohu a úkoly obcí v systému ochrany obyvatelstva,“ infomoval Deník krajský mluvčí hasičů František Vaško.
Na téma požární prevence hovořil Josef Grossl. Svůj výklad doplnil fotografiemi ze zásahů profesionálních hasičů územního odboru HZS Klatovy. K některým fotografiím připojil i komentář.
V závěru školení vystoupil mluvčí Vaško. Ten mimo jiné připomněl některé zásahy profesionálních hasičů. Nezapomněl ani na kuriózní zásahy. Předal pedagogickým pracovníkům rovněž některé své zkušenosti s médii. Úplný závěr obstaralo DVD ze cvičení IZS ve Velkých Hydčicích.