O deset procent by mělo klesnout dopravní zatížení na průtahu Domažlickou a Tyršovou ulicí v Klatovech včerejším uvedením do provozu nové komunikace pod Borem. Silnice, která napojuje nově se rozvíjející průmyslovou zónu pod Borem na státní silnici I/27 ve směru na Plzeň, tvoří zároveň i první část plánovaného severozápadního obchvatu města. Otevření komunikace se podařilo urychlit o tři měsíce.

„Celkové náklady činily 35 milionů korun, ze 75 procent je uhradila Evropská unie. Zbytek zafinancovalo město Klatovy spolu s Plzeňským krajem,“ uvedl při včerejším uvedení do provozu ředitel Správy a údržby silnic v Klatovech Jiří Velíšek. Stavba je považována za jednu z posledních dopravních projektů, které byly realizovány v rámci programovacího období Evropské unie 2004 – 2006. Investorem akce byl Plzeňský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic v Klatovech, předfinancování poskytnuté dotace bylo zajištěno Státním fondem dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla akciová společnost Dálniční stavby Praha.

„Stavbu se podařilo dokončit s tříměsíčním předstihem a konečné náklady jsou nižší o 10 milionů korun,“ upřesnil krajský radní Vladislav Vilímec, který vyzvihl úlohu města Klatov při výkupu pozemků.

Jeden a půlkilometrový úsek lemuje 220 stromů, které zde byly před dokončením stavby vysázeny. „Myslím, že je důležité připomenout, že stromy podél silnic se nejen kácejí, ale také se průběžně a podle možností vysazují nové,“ připomněl krajský radní Miroslav Jaroš.

Nová komunikace by měla odlehčit dopravě ve městě. „Podle nejčerstvějších údajů projede denně páteřními komunikacemi v Tyršově a Domažlické ulici 22 tisíc vozidel, včetně kamionů. Otevřením silnice pod Borem by se měla hustota dopravy snížit zhruba o 10 procent,“ připomněl starosta Klatov Rudolf Salvetr. Zmíněná silnice je jen první z části plánovaného severozápadního obchvatu Klatov. V průběhu příštího roku se počítá se zahájením dalšího úseku stavby. Ten by se měl napojit u kruhového objezdu před klatovskou ČOV a pokračovat by měl směrem na obec Typadly. Po dokončení i tohoto úseku se řidiči napojí na hlavní silniční komunikaci vedoucí z Klatov do Domažlic.

„Doufám, že silnice odlehčí dopravě, ale hlavně to bude úsek bez nehod,“ uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamantu ČR Miroslava Němcová.