Termín, kdy skončí platnost některých řidičských a občanských průkazů, se kvapem blíží. Lidé na Klatovsku však s výměnami dokladů příliš nespěchají. Přitom mohou po Novém roce dostat pokutu až třicet tisíc korun.

„Řidičské průkazy vydané do konce roku 1993 pozbývají dnem 31. 12. 2007 platnosti. U nás v Klatovech probíhá výměna řidičských průkazů v klidu. Mysleli jsme, že bude nával, protože tu zbývá vyměnit dva a půl tisíce řidičských průkazů. Řada starších lidí ale chodí například řidičské průkazy vracet.“ uvádí Marie Edlová z Městského úřadu v Klatovech.

„Řidiči by si měli o výměnu řidičského průkazu požádat včas. Výměna totiž trvá dvacet pracovních dnů. Při pozdějším podání žádosti nemusí být průkaz včas vydán a řidiči hrozí riziko, že nebude moci počátkem roku 2008 řídit,“ říká vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Klatovech Karel Baštář.
K výměně dochází také u občanských průkazů.

„Probíhá výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. V letošním roce provádíme výměny dokladů, které byly vydány do 31. 12. 1998. Jejich platnost končí 31. 12. 2007. Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné.Na Klatovsku zbývá vyměnit zhruba tisíc kusů občanských průkazů. Někdy přijde méně žadatelů, jindy jich tu jsou i dvě stovky. Fronty se ale tvoří minimálně,“ popisuje situaci na klatovské radnici Ivan Hurdzan.

„Měli jsme cestu do Klatov, a tak jsme zkusili zajít na úřad, zda mi vymění občanský průkaz. Upozornila mě na to doručovatelka, prý bych měl v lednu problém s vyzvednutím důchodu,“ vysvětluje důvody své návštěvy Karel Drda z Klatovska.

„Včera byl poslední den, do kterého si mohli občané požádat o výměnu občanských průkazů, kterým letos skončí platnost, aby měli jistotu, že dostanou včas nový. Jinak se držitelé neplatného dokladu vystavují riziku, že mohou být od ledna pokutováni,“ upozorňuje Ivan Hurdzan.
Pokud ale přijdete na své úřady třeba v příštím týdnu, bude vaše žádost s největší pravděpodobností vyřízena ještě včas.