Obnovit žádost o přidělení bytu, dát podnět k odstranění vraku, požádat o vydání rybářského lístku či přihlásit psa k poplatku, aniž byste přitom museli obíhat městský úřad, by už neměl být problém. Plzeňský kraj totiž jako první zkouší projekt Virtuos (Virtuálně – občan – samospráva), který by měl usnadnit občanům komunikaci s úřady a naopak. Zjednodušeně řečeno: namísto cesty na radnici usednete k počítači a záležitosti si vyřídíte v klidu ze své kanceláře či z domova.

„Objemově je to velmi náročná záležitost, rozpočet činí 40 milionů korun,“ říká k projektu Virtuos, který je realizován ve spolupráci s ministerstvem vnitra, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Olga Kalčíková. Zkušebně jsou do něj zapojena čtyři města Plzeňského kraje, seřazená podle velikosti: Štěnovice, Nýrsko, Klatovy a Plzeň. Pilotní část projektu skončí v únoru příštího roku, a pokud se nasbírané zkušenosti osvědčí, mohly by se v dalším období k němu přihlásit i další města a obce.

Podmínkou k tomu, aby mohl občan komunikovat s úředníky přes počítač, je zřízení certifikovaného podpisu. Naopak nutností není vlastnit počítač, neboť zájemci se mohou s úředníky spojit i prostřednictvím tzv. informačních kiosků. „Jsme si vědomi toho, že práce s počítačem není jen záležitostí mladých a střední generace. Proto informační kiosek bude v domově důchodců v sídlišti pod Hůrkou,“ upřesnil starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Zkušební provoz projektu Virtuos by měl odstranit i některé další otazníky. Například jakým způsobem budou lidé hradit poplatky za vyřízené záležitosti, zda budou stačit seskenované kopie podkladů či budou nutné notářsky ověřené originály či zda se zrychlí vyřizování žádostí. „Občan by měl mít zároveň i kontrolu nad tím, jak jeho věc postupuje,“ dodala Kalčíková.