Obec Břežany na Horažďovicku má za sebou aktivní rok. Zdejší obecní úřad se pustil do rekonstrukce třicet pět let starého obecního vodovodu, což byla největší investiční akce letošního roku.

„Již v roce 2002 jsme nechali vybudovat nový vrt a postupně jsme začali vodovodní větve opatrovat. Začali jsme u té nejstarší části, takže muselo na mnoha místech dojít i k výměně potrubí. Tato investiční akce stála milion korun a na její realizaci a provozu spolupracuje obec se Šumavskými vodovody a kanalizacemi Klatovy a Silnicemi Klatovy. Tato akce si vyžádala samozřejmě řadu výkopových prací, a tak uvedená cena díla je včetně zahrnutí a nového vyasfaltování zhruba 230 metrů obecních komunikací od počátku obce až k požární zbrojnici,“ popisuje starosta obce Pavel Benedikt. „Naše obec má 168 obyvatel. Nechceme si brát žádné úvěry, a tak se snažíme realizovat naše plány a záměry postupně, podle peněz. Na rekonstrukci vodovodu nám tedy například přispěl zhruba tři sta tisíci Krajský úřad Plzeňského kraje,“ říká Benedikt.

V současné době břežanští zastupitelé připravují také rozpočet na příští rok. „Nechceme jít do provizoria, a tak se budeme snažit v příštím roce realizovat jen ty nejnutnější práce. To proto, abychom ušetřili na rok další. Připravujeme tedy ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče v Horažďovicích rekonstrukci památníku obětí světových válek, chceme vysadit na obecních pozemcích nějaké stromky a hlavně, potřebujeme novou autobusovou zastávku. Jen ta nás přijde na 50 – 70 tisíc korun,“ popisuje plány starosta, který je ve své funkci již druhé volební období.

„Velice dobrá spolupráce je mezi obcí a místními organizacemi. Myslivci například v letošním roce vyčistili požární nádrž, vyvezli bahno a opravili ji. Při hasičském sboru v obcí působí třeba ochotnický spolek, takže hasiči se zase spíše věnují kulturnímu životu obce. Společně s nimi plánujeme na 8. prosince mikulášskou besídku, kdy máme přichystané balíčky pro děti. Nakoupilo se také nové osvětlení na obecní strom. Ochotníci pak odpoledne sehrají pro občany na návsi před obchodem živý betlém,“ říká místostarosta obce Zbyněk Vodička.