Na více než půl milionu korun přijde v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru výměna dopravních značek vedoucích k hraničním přechodům na Klatovsku. Tamní obce, které leží v těsné blízkosti zdejších hraničních přechodů do Německa, se však nemusí obávat, že se úprava značení jakkoliv dotkne jejich rozpočtu.

Až do půlnoci na 21. prosince, což je datum vstupu ČR do schengenského prostoru, najdou motoristé při silnici k hraničnímu přechodu dosavadní dopravní značky. Ty například informují o blížící se hraniční kontrole a nabádají ke snížení rychlosti. S přechodem na volný průjezd hranicemi do sousedního Německa ale toto značení musí být aktuálně vyměněno.

„Vím o tom, že by obce u hraničních přechodů měly na vlastní náklady zajistit výměnu dopravních značek. Nám ale bylo slíbeno ze strany Plzeňského kraje, že se o věc postará správce komunikace,“ řekl včera Deníku Michal Šnebergr, starosta Železné Rudy. Protože se v případě komunikace na hraniční přechod Alžbětín jedná o silnici I. třídy, je správcem Ředitelství silnic a dálnic. „Výměna dopravního značení je vyčíslena na 500 tisíc korun a budeme ji provádět až těsně před termínem, tedy 20. prosince,“ upřesnil provozní náměstek Ředitelství silnic a dálnic v Plzni Michal Syřínek.
Podobně tomu bude i v případě druhého hraničního přechodu na Klatovsku, ve Svaté Kateřině. Tady ale jde o silnici II. třídy, jíž je správcem klatovská

Správa a údržba silnic. „Už máme připravenou projektovou dokumentaci. Výměna značek je vyčíslena na 50 tisíc korun, v první fázi dojde na instalaci patek a stožárů, před 21. prosincem pak na osazení značek,“ řekl ředitel SÚS v Klatovech Jiří Velíšek.

Obce se nebudou muset starat ani o osud budov na hraničních přechodech. „Všude jsme v nájmu. Objekty jsou v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, je na něm, jak s nimi naloží,“ řekla mluvčí ředitelství Služby cizinecké a pohraniční policie v Plzni Helena Fajrajzlová.