V Měčíně na Klatovsku chtějí dokončit v příštím roce školní jídelnu. „Je to naše hlavní priorita,“ říká starosta města Stanislav Skala. Město požádá o dotace a doufá, že celé nově budované zařízení bude konečně dokončeno. „Budujeme zde od roku 2006 budovu mateřské školy a školní jídelny. Mateřskou školu jsme dali do provozu letos v září, školní jídelna musí ještě počkat. Naštěstí sousedíme s budovou základní školy, takže nemáme větší problémy s tím, zajistit stravování dětiček v naší školce, které se z budovy školy přestěhovaly do nového. Přesto bychom chtěli už konečně celé zařízení dokončit. Tato stavba naše město zadlužila na dlouhá léta,“ popisuje situaci starosta Měčína Stanislav Skala.

„Jsme moc rádi, že školka funguje. Děti mají dostatek místa, mají velké moderní prostory. Až se zařízení dokončí kompletně, budeme se mít čím chlubit,“ říká vedoucí mateřské školy Jitka Vizingerová.

„Dá se říci, že celá činnost a aktivity města jsou závislé na tom, jaké prostředky město získá z různých fondů a dotací. Město potřebuje třeba nutně čističku odpadních vod a kanalizací. Máme zpracován stavební projekt, máme územní rozhodnutí. Nyní ale musíme sehnat chybějící peníze. Pokusíme se je sehnat z prostředků Evropské unie,“ říká starosta Skala.

Měčínská radnice se snaží nezapomínat na svoje spádové obce. „Potřebujeme rekonstruovat stávající vodovod v Nedanicích a Nedaničkách a dobudovat nový vodovodní řad. I zde je připraveno územní rozhodnutí,“ popisuje plány radnice Skala.
Zhruba milion a dvě stě tisíc korun potřebují Měčínští na opravu místních komunikací v Měčíně, Bílukách a Petrovicích. Zde bude město jejich opravu částečně dotovat z rozpočtu obce.

„Velice bychom uvítali rekonstrukci školního hřiště. Všechna sportoviště ve městě jsou hojně využívána jak školní mládeží, tak i dorostem a dospělými. Proto si myslíme, že každá investice do zlepšení a zkvalitnění sportovišť v Měčíně, je správnou investicí,“ myslí si ředitel základní školy Ján Michalec.
„Uvažujeme o tom, že na současném betonovém hřišti necháme udělat umělý povrch a dokončíme chybějící hrazení. I to však bude poměrně vysoká investice, které však nikdo nemůže litovat. Využití volného času mládeže je pro nás hodně důležité,“ dodal starosta města Stanislav Skala.