Výstavu a geopark poukazující na vznik podloží šumavské krajiny včera otevřeli v Železné Rudě zástupci města spolu s pracovníky Jihočeského muzea a dalšími hosty. Zatímco výstavu s názvem Český kráter si mohou návštěvníci prohlédnout v tamním muzeu v železnorudském zámečku, geopark s osmi tunovými kusy hornin najdou lidé před základní školou.

Zde jsme instalovali tři bloky různých typů žul, dalších pět bloků přibližuje různé formy přeměn a vzájemné přechody krystalických břidlic, tedy ruly a svorů,“ vysvětlil Radek Thér ze Spolku pro rozvoj oblasti Dunaj - Vltava, Zelené srdce Evropy. „Obě expozice jsme financovali za pomoci Evropského sociálního fondu,“ dodal. Jednotlivé typy hornin mají navíc vytvořené řezy, takže lidé mohou vidět i vnitřní strukturu.
„Na blocích, které jsme přivezli z volné přírody, je také vidět charakteristické zvětrávání jednotlivých typů hornin,“ upozornil geolog Petr Rajlich z Jihočeského muzea. Právě odtud putovala do Železné Rudy expozice, která přibližuje vznik naší země. Součástí expozice v tamním zámečku je také model kráteru, na kterém jsou vytyčeny polohy Prahy a Českých Budějovic.

„Do expozice jsme zařadili také šokové křemeny nebo nerosty kyanit, sillimanit či andaluzit složené z křemíku a hliníku. Ty můžeme v hojné míře najít v bezprostředním okolí města,“ podotkl Thér.

Při převozu hornin z okolí Železné Rudy autoři geoparku málem přišli o kus žuly, který jim nechtěli vydat ochranáři z Národního parku Šumava. „Nakonec jsme ho ale před školu bez dalších problémů dostali,“ pousmál se Rajlich, který měl při převozu k dispozici nákladní auto a malý bagr.
Podle starosty města Michala Šnebergra by se měl geopark v dohledné době rozrůstat o další exponáty. „Chceme například návštěvníkům Šumavy odpovědět na otázku, proč je Ruda Železná,“ prozradil starosta.