„Téměř celé minulé volební období jsme připravovali podklady pro tuto výstavbu a žádali o dotace. Ty nám byly poskytnuty Státním fondem životního prostředí ve výši osmdesát procent z celkové částky,“ informoval Deník čachrovský starosta Josef Bejvl.
S pracemi se mělo začít již v listopadu, ovšem vše zkomplikovalo počasí, a tak se nejspíš k akci přistoupí až v příštím roce.
„Doufáme, že nám Státní fond životního prostředí neodebere dotace, když jsme je měli začít čerpat už v letošním roce. Takže doufám, že budou mít pochopení a nechají nám je pro příští rok,“ řekl starosta Bejvl.
Celá akce je rozplánována na dva až tři roky. Javorná je rozložena na poměrně velkém území, takže se Čachrovští snažili, aby projekt sestrojili tak, aby byla odkanalizována co největší část.
„Proto jsme čistírnu odpadních vod v projektu zařadili co nejníže, aby všechno šlo spádem,“ uvedl Josef Bejvl.
Součástí Javorné je také lokalita Buchar, ale na tu se v této akci nedostane. Jak nám starosta řekl, je zde totiž větší část rekreačních objektů než rodinných domů, takže se tato část bude řešit výhledově. Lidé z Bucharu se musejí tedy ještě nějaký čas spokojit s žumpami či septiky.
„Na tuto akci počítáme celkem s pětatřiceti miliony korun. Osmdesát procent nám bylo poskytnuto ze Státního fondu životního prostředí a dvacet procent musíme uhradit z vlastního rozpočtu. I tak je to pro nás ale velmi náročné, jde o sedm milionů korun,“ postěžoval si starosta Čachrova Josef Bejvl.