Pět témat grantů v oblasti kultury a sportu pro nadcházející rok odsouhlasili klatovští zastupitelé. Někteří z nich při schvalování však vyjádřili obavy, aby se s blížícími se oslavami 750. výročí založení města Klatov, které jsou rovněž jedním z pěti témat, nehlásil nejvyšší počet zájemců právě sem, a to na úkor zbylých čtyř témat.
„Kdysi existovala Nadace oslav výročí města, u které byly sdruženy finanční prostředky ve výši zhruba jednoho milionu korun. Tyto peníze budou začátkem příštího roku převedeny do fondu, který bude speciálně pro oslavy 750. výročí města Klatov založen,“ upřesnila místostarostka Klatov Věra Tomaierová. Vyvrátila tím obavy zastupitele Jiřího Štancla. „V souvislosti s blížícími se oslavami by bylo dobré založit fond, ze kterého by se podobné aktivity platily. Nikoliv aby se všichni zájemci, kteří chtějí získat peníze na doprovodné akce, hlásili o granty,“ řekl Štancl.
Témata grantů v uvedených oblastech schvalují klatovští zastupitelé každoročně. Mezi zájemce, kteří předkládají kolem padesátky projektů, pak radnice rozdělí zhruba 300 tisíc korun. Pro rok 2008 vyhlásila komise pět témat, tentokrát spíše obecnějších. Žadatelé ale mohou předkládat i vlastní projekty, které mohou přispět k veřejnému prospěchu.
Zájemci najdou formuláře na internetových stránkách města nebo si je mohou na městském úřadě vyzvednout. Vyplnit je mohou až do 28. února 2008. Měsíc má pak komise na to, aby všechny projekty posoudila a vybrala vítěze. Ty pak vyhlásí rada města.