S příchodem zimních měsíců se objevují stále častěji případy neuklizených a nebo namrzlých chodníků. Kdo ale zodpovídá za jejich úklid?

„V loňském roce jsem uklouzla na chodníku v Klatovech na Domažlickém Předměstí. Měla jsem asi tři týdny nohu v ortéze. Nikde jsem si nestěžovala, i když mi známí říkali, že mám na to právo. Popravdě bych ani nevěděla, na koho se obrátit,“ říká Marie Karkošová z Klatov.
„Občas se samozřejmě přijdou lidé zeptat, kdo za úklid chodníku a nebo silnice před jejich domem odpovídá. Jen výjimečně se stalo, že došlo na chodnících spravovaných městem k úrazu. To je ale pro tyto případy pojištěno,“ říká tajemník Městského úřadu v Klatovech Miroslav Šafařík.

„Město zajišťuje úklid chodníků před budovami města a chodníků, které vedou otevřenými prostorami, jako například při Plzeňské ulici, Nábřeží kpt. Nálepky a na dalších místech, kde chodníky přímo nenavazují na žádnou nemovitost. Pokud jde o chodníky které se nacházejí před domy a budovami, které jsou v soukromém vlastnictví, upravuje povinnosti úklidu zákon o pozemních komunikacích. Ten říká, že vlastník nemovitosti která v zastavěném území obce hraničí se silnicí a nebo místní komunikací, odpovídá za škody jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím a nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit,“ popisuje Šafařík.

„Nevím, proč bych měl uklízet chodník před naším domem. Není můj. Já ho nestavěl. Nebudu se pořád dohadovat s lidmi, zda jsem námrazu posypal popelem a nebo solí,“ říká Michal Jánský z Plánicka.

Zákon však jasně říká, kdo za úklid chodníku zodpovídá. Město uklízí chodníky i komunikace před budovami škol, domovů důchodců a dalších institucí, což je dáno ale smluvním vztahem mezi městem a danou institucí.

„U nás v domě máme služby na úklid sněhu po týdnu. Já ale ráno odjedu do práce a vracím se až večer. Co když mezitím napadne spousty sněhu a nebo vše namrzne. Celý den se k úklidu nedostanu a někdo se na našem chodníku zrovna zraní. Mám strach, že pak všechno odnesu já,“ říká Jaroslav Krupička ze Sušice.

„Pokud si někdo na sněhu a nebo náledí zlomí nohu, je hnán k odpovědnosti majitel nemovitosti a ne ten, kdo má právě službu. Majitel nemovitosti je povinen zajistit schůdnost chodníku. Pak záleží na majiteli nemovitosti, zda má nějakým způsobem ošetřen vztah k vám jako nájemníkovi a vašim povinnostem k úklidu,“ říká ředitel Sušických lesů a služeb Václav Toman.
Zákon ani žádná vyhláška neurčují, čím jsou vlastníci nemovitostí povinni sypat chodníky. Chodník nebo komunikace však nesmí být jakýmkoliv způsobem znečišťovány.