Které silnice se budou opravovat, jaký historický objekt se dočká rekonstrukce a co vyroste na místě zbořeniště. Odpovědi na podobné otázky už nemusí obyvatelé většiny měst a obcí hledat až s příchodem nového roku. Rozpočty na příští rok totiž zastupitelé sestavují v závěru starého roku.

„Je to věc, kterou praktikujeme už několik let a poměrně úspěšně,“ říká místostarosta Klatov Jan Vrána. V praxi vypadá tvorba rozpočtu následovně: vedoucí jednotlivých odborů radnice navrhnou podle jejich názoru nejpotřebnější investiční akce, těmi se pak zabývá zastupitelstvo v rámci svého pracovního jednání a finanční komise. Návrh rozpočtu projedná rada města a následně předloží zastupitelstvu. „Tento postup se osvědčil, zejména pracovní jednání zastupitelů, na kterých jsou většinou přítomni minimálně zástupci z každého politického uskupení. Nebráním se diskusi během zastupitelstva veřejného, ale občas se zvrhla ve zbytečnou výměnu názorů, které jsme mohli už předem projednat,“ vysvětluje Vrána.

Při sestavování a odsouhlasování rozpočtu sice zastupitelé a úředníci berou v potaz názory a připomínky ze stran veřejnosti, ale ty jsou většinou tlumočeny právě prostřednictvím zastupitelů.

S jasnými představami o rozdělení investic jdou do nového roku i v Chanovicích. „Při sestavování zásobníku akcí vycházíme z potřeb obce. V současné době už máme sestaven zásobník akcí. Jednotlivé návrhy vycházejí ze setkání zastupitelů s lidmi, ale i z názorů zaznívajících na schůzích různých zájmových spolků,“ uvedl starosta Chanovic Petr Klásek.

Rozpočet na příští rok budou v polovině příštího týdne schvalovat zastupitelé ve Velkém Boru. „Daňové příjmy pouze odhadujeme, protože v době, kdy tvoříme rozpočet obce, ještě není schválen státní rozpočet. Myslím ale, že provizorium je nesmysl. Lépe se v obci hospodaří, když máte určitou jistotu, a tou rozpočet je,“ domnívá se starosta Velkého Boru Václav Drha.