A to se nelíbí místnímu starostovi Petru Mottlovi. Proto v současné době město vede jednání s krajským úřadem, jakým způsobem by se mohl na financování nemocnice podílet.
„Každoročně město nemocnici výrazně podporuje ze svého rozpočtu, jde zhruba o pět až šest milionů korun ročně. V tomto roce se částka navýšila vzhledem k rekonstrukci nemocniční kotelny, která vyšla na šestnáct milionů korun,“ uvedl sušický starosta Petr Mottl.

Podle jeho slov se město snaží zachovat stejný rozsah nemocniční péče. „Chtěli bychom však získávat finanční prostředky i z jiných zdrojů než jen z našeho rozpočtu. Byli bychom rádi, kdyby se zapojil také kraj. Nelíbí se mi nesystémové řešení, že jsou nemocnice typu Klatov, Domažlic a tak dále, které kraj poměrně výrazně dotuje. Téměř tři čtvrtě miliardy korun teď například poskytne klatovské nemocnici na rekonstrukci. A my si to tady ´pytlíkujeme´ sami,“ konstatoval starosta Sušice a pokračoval: „Mně by se líbilo, kdyby systém zdravotní péče byl jednotný. Aby neexistovaly tři nebo čtyři různé typy zařízení a každý byl financován jiným způsobem.

Když probíhala reorganizace ve zdravotnictví, krajům se převedly nemocnice a oddlužily se. Tady se jednalo o tom, zda se nemocnice zruší a lidi budou jako dříve dojíždět do Klatov, nebo jestli budeme nemocnici podporovat ze svých prostředků. Tehdy se rozhodlo, že nemocnice v Sušici zůstane zachována, vždyť i spádové území je dosti rozsáhlé, jde zhruba o čtyřicet tisíc obyvatel. Ale Sušice si nikdo nevšímá.“

„Na konci října jsem se sešel s hejtmanem plzeňského kraje Petrem Zimmermannem. Ten i jako lékař chápe nutnost existence sušické nemocnice vzhledem k odlehlosti a velikosti našeho regionu. Počátkem příštího roku zde bude provedena analýza systému řízení a hospodaření, jejíž výsledky budou pak základem dalšího jednání,“ informoval Deník ředitel Nemocnice v Sušici, o.p.s., Jiří Šedivý.

Přesto, že sušická nemocnice má vyrovnané hospodaření, stále jsou tu určitá rizika. Jedním z problémů, který trápí jak ředitele nemocnice Jiřího Šedivého, tak starostu Petra Mottla je personální stav lékařů.

„Jako ve všech nemocnicích v republice nás trápí personální situace. Problémem v budoucnu by mohl být nedostatek kvalifikovaných lékařů. Mladí lékaři totiž často utíkají do zahraničí nebo farmaceutických firem, kde si vydělají více peněz,“ dodal Jiří Šedivý.

„Já jsem s péčí a přístupem lékařů v Sušici spokojena. Vždy, když tam jsem, jsou velmi ochotní a příjemní. Nedovedu si představit, že bych musela dojíždět do Klatov. Dřív tam bylo všechno. Teď, když máme nemocnici tady, musíme si toho vážit. Musí tady zůstat,“ řekla jedenaosmdesátiletá obyvatelka Sušice Marie Kourová.