Nový rentgenový přístroj má od včerejška k dispozici Klatovská nemocnice, a.s. Jde o skiagrafický komplet s nepřímou digitalizací, jehož pořizovací cena je deset milionů korun. Umístěn je na ortopedicko – neurologickém oddělení.

„Přístroj splňuje veškeré požadavky kladené Státním ústavem pro jadernou bezpečnost. Jeho hlavním přínosem je, že jsme mohli konečně vyřadit všechny staré přístroje firmy Chirana, které neodpovídaly morálně, technicky ani požadavkům na bezpečný provoz,“ uvedl primář radiodiagnostického oddělení Jiří Seidl.

Významnou roli nehraje pouze modernost přístroje, ale zejména fakt, že pacienti z ortopedicko – neurologického oddělení, což jsou většinou lidé špatně pohybliví, nebudou muset být převáženi na chirurgické oddělení, kde je podobný rentgenový přístroj rovněž k dispozici. „Předimenzovaný provoz na rentgenu na chirurgii se tak rozdělí na dvě rentgenová pracoviště a zkrátí se čekací doby pro pacienty,“ dodal Seidl.
Nové zařízení umožnilo rovněž přechod z analogového snímkování na filmy na digitální. „Jde o takzvanou nepřímou digitalizaci, během níž se speciální fólie osvítí rentgenovými paprsky, poté se vloží do čtečky a data jsou posléze zpracována laboranty a uložena na speciální server. Tato data pak mají k dispozici lékaři – rentgenologové, kteří obrazy upravují podle potřeby, hodnotí je a stanovují diagnózu,“ popsal novinku v rentgenovém systému klatovské nemocnice, která běží od léta ve zkušebním provozu, Seidl.

„Když srovnám lékařské přístroje před lety, je to obrovský pokrok, který je nejvíc vidět právě na radiodiagnostickém oddělení,“ uvedla bývalá lékařka klatovské nemocnice Anastázie Kesmanová. Moderní přístroj si přijel včera obhlédnout i primář radiodiagnostického oddělení Nemocnice v Sušici Jiří Voves. „Zatím nic podobného v sušické nemocnici nemáme. Pokud by byly peníze, nebránil bych se podobné zařízení zakoupit i pro naše pacienty,“ uvedl Voves.