Chátrající objekt bývalého zámeckého pivovaru, který stojí v centru Horažďovic, volá po své záchraně a případném využití. Aktivní občanská sdružení podporovaná zástupci města i odbornou veřejností proto přicházejí s návrhem, vybudovat v tomto objektu zázemí pro multifunkční kulturní prostor. Ten má podle projektu stát skoro padesát milionů korun.

„Je to jedna z šancí, jak objekt využít a zachránit. Pivovar stojí v blízkosti zámku, který je využíván jako muzeum, knihovna a dům dětí. Proto se tato kulturní památka nabízí jako ideální objekt pro zřízení multikulturního prostoru,“ popisuje starostka města Jindřiška Jůdová.
Objekt byl vybudován v roce 1869 jako „zámecký pivovar“ na místě bývalého hradního příkopu. Jde o nefunkční pivovar využívaný v posledních padesáti letech jako sklad. Od roku 2000 je nevyužívaný a chátrá. Jedná se o průmyslový komplex budov s autentickými stavebními detaily.

„Dlouho jsme uvažovali o tom, co s budovou má město udělat. Hledali jsme možnosti pro jeho využití, ale musíme si uvědomit, kde se objekt nachází. Nápad na kulturní zařízení se nám líbí. Jsme ochotni tento záměr podporovat a objekt místním sdružením poskytnout. Musíme ale společnými silami sehnat potřebné finanční prostředky,“ popisuje starostka.

„Současná kultura ve městě je mimo aktivity v oblasti ochotnického divadla, muzea, knihovny, znovuotevřené zámecké galerie a občasné individuální aktivity v soukromých prostorách zaměřena ponejvíce na komerční akce. Dlouhodobě je tedy ve městě pociťován nedostatek kvalitně vybavených prostor určených například pro vyznavače alternativních kulturních forem, které by obohatily nabídku tradičních institucí jako je kulturní dům,“ říká jeden z iniciátorů navrhovaného projektu Petr Kolář z Prácheňského O.S.

„Návrh počítá s využitím všech prostor pivovaru. Jde například o sklepní prostory bočního křídla, kde by mohl být hudební klub a zkušebna, v bývalé varně by mohl být víceúčelový sál s technickým vybavením pro promítání, přednášky, divadla a podobně. Počítá se s administrativní částí, sociálním zařízením, pobytovými ateliéry, ubytovnou pro hosty a prostory pro výstavy či volnočasové aktivity,“ popisuje další z iniciátorů projektu Martin Kožnar.
Město a iniciátoři projektu chtějí hledat finanční prostředky ve strukturálních fondech Evropské unie.

„V současné době se dá říci, že celý projekt je ve fázi projekčních příprav. Podle odhadů by celá přestavba měla přijít na více jak padesát milionů korun. Případná realizace je však závislá na získání potřebných prostředků. Pokud se nám je podaří získat, předpokládáme, že objekt začne sloužit svému novému poslání do čtyř let,“ dodává Petr Kolář.

První snaha zpřístupnit a oživit unikátní prostory této památky a představit je návštěvníkům čeká na horažďovické občany již tento týden.