Text na diplomu zní: “Jeho Svátost Benedikt XVI. uděluje Jakubu Blackému z celého srdce vyprošené apoštolské požehnání a prosí o hojnost Boží milosti.“
„Během svého života jsem poznal řadu lidí. Neměl jsem lehký život. Bojoval jsem proti bezpráví a za svobodu. Ničeho ve svém životě ani dnes, s odstupem času, nelituji a pevně si za vším, co jsem kdy udělal, stojím,“ popisuje muž, který poslední dva roky žije v Domově pokojného stáří Naší Paní v Klatovech.

„Moc tu jsem spokojený, líbí se mi tady. Denně čtu řadu novin, sleduji politické diskuse a poslouchám Svobodnou Evropu. „Mladí lidé by si měli uvědomit, že to, co dnes mají, že mohou svobodně jednat a cestovat, mají díky úsilí nás, bojovníků za svobodu a demokracii. My jsme byli týráni a mučeni v lágrech a žalářích a trpěli za to, že jsme chtěli politickou změnu v zemi,“ říká muž, jenž je dlouhá léta také členem Klubu českých turistů.

Za svoji statečnost, čestnost a zásadovost a snahu pomáhat blízkým a zapojení se do veřejného života, za protikomunistickou činnost a pomoc obětem komunistického režimu získal řadu uznání a ocenění. Je dokonce čestným občanem města Domažlice.
„Pan Blacký žije u nás od začátku fungování klatovského Domu pokojného stáří. Je to energický člověk, který dokáže o svém životě vyprávět dlouhé hodiny,“ říká ředitelka Oblastní charity v Klatovech Marie Malkusová.