Radnice hodlá vůči zhotoviteli uplatnit sankce za nedodržení termínu. Výše pokuty se v těchto dnech vyčísluje.
 
„Ulice měla být dokončena do 30. června. Město ji ale nepřevzalo, protože se odchylovala od projektu. Například dlažba byla nerovně položena, chybělo zakončení k navazujícím objektům,“ vysvětluje místostarosta Klatov Jan Vrána. „Po zhotovitel samozřejmě můžeme uplatňovat sankce, ale jejich výši lze vyčíslit až v okamžiku, kdy hotovou stavbu město převezme,“ dodal. Jak Deníku místostarosta potvrdil, s převzetím dokončené ulice začalo město minulý týden a k datu 5. října bude radnice uplatňovat sankce. „Jejich výše je 0,75 procenta z ceny objektu za každý započatý den překročení termínu,“ upřesnil Vrána s tím, že konečná suma ještě není známa.
 
S rozkopanými ulicemi města budou muset řidiči a chodci počítat až do května příštího roku. Práce nebudou přerušeny ani v zimním období.
Na celou akci panují mezi veřejností rozdílné názory. Zatímco jedni jsou zastánci této akce s ohledem na to, že je zapotřebí vodovodní síť včas vyměnit, druzí kritizují město za špatnou organizaci, příliš benevolentní přístup ke zhotoviteli a tvrdí, že se mělo s pracemi začít až po výstavbě obchvatu města.
 
Zvláště kritická je situace kolem centra města. Intenzivně se pracuje ve Vídeňské a současně i v Plánické ulici, a tak jediný výjezd z centra je možný pouze Pražskou ulicí. „Denně tady hlavně odpoledne stojí kolony aut, troubí a nadávají na policisty, že neřídí dopravu,“ říká Klatovan Jiří Majer.
 
Podle slov velitele zdejší městské policie Kamila Mastného strážníci zintenzivnili své kontroly zejména v přilehlých ulicích centra. „Prověřujeme, zda řidiči dodržují zákazy parkování či stání. Bohužel v naší pravomoci není řídit dopravu na křižovatce, pouze ji můžeme usměrňovat,“ vysvětluje velitel.
 
S dopravními zácpami musí řidiči počítat až do poloviny listopadu.