Národní park Šumava připravuje pro turisty a milovníky přírody speciální trasu, na níž by mohli bivakovat. Na konferenci, v Srní, která je věnována vědeckému výzkumu na Šumavě, to včera uvedl ředitel šumavského parku Karel Krejčí.

Projekt tzv. bivak kempů je zatím ve fázi příprav, realizován by ale mohl být už od příští sezony. „Vše je otevřené, ale trasa by vedla středem Šumavy od západu na východ a mohla by měřit zhruba 120 kilometrů. Lidé, kteří chodí přírodou s batohem a umějí se k ní chovat, by zde našli asi sedm nebo osm míst, kde by mohli přenocovat. Nejde o žádné kempy, rozhodně by se sem nedalo dojet autem, ale jen dojít pěšky,“ uvedl Krejčí, podle něhož se nedá nyní říci, jak budou místa určená k bivakování vypadat. „Ještě nevíme, zda tam budou chemická WC či odpadkové koše. To vše se bude ještě řešit,“ řekl ředitel parku, jenž připustil, že by tímto způsobem byla legalizována některá místa, kde již nyní turisté nocují i přes zákaz a hrozící pokutu od strážců.

Další významnou novinkou je, že se na území Národního parku Šumava mění systém vědeckého výzkumu. Až dosud se odborníci při výzkumech více zaměřovali na jednotlivá vyčleněná území, nyní bude správa parku klást důraz především na celoplošné monitorování změn stavů a přírodního prostředí na území parku. Zaměří se přitom na lesní ekosystémy. „Více budeme využívat letecké snímkování, které nám pomůže například ke zmonitorování ploch po orkánu Kyrill,“ uvedla vedoucí sekce výzkumu a ochrany přírody šumavského parku Zdeňka Křenová.

V rámci monitorování Šumavy spustil park i nový projekt Nature Online, který umožní přes internetové stránky parku všem zájemcům sledovat informace z desítky meteorologických a šesti hydrologických stanic a také jim umožní mapovat pohyb velkých zvířat. „Nyní po Šumavě běhá dvacet jelenů s obojkem s vysílačkou a tři rysové, z toho jeden na české a dva na německé straně hranice. Rádi bychom ale obojky, které přes GSM umožní sledovat pohyb zvířat, vybavili během zimy více rysů a také losa a jelení laně,“ uvedl Pavel Šustr, který má telemetrický výzkum zvěře v parku na starost. Deník se této zajímavé problematice bude více věnovat v jednom z příštích čísel.

Více na www.npsumava.cz