Konference se konala pod záštitou Jiřiny Rippelové, senátorky PČR. Organizačně se spolupodílely Lesy ČR, s.p., SVOL Plzeňského kraje a město Plánice. Odborným garantem konference byl Vilém Podrázský, děkan Lesnické dřevařské fakulty ČZU Praha.
„Na konferenci bylo přítomno 63 účastníků, řada lesních odborníků, dále starostové měst a obcí okresu Klatovy a Domažlice, zástupci Parlamentu ČR a KÚ Plzeňského kraje a zahraniční delegace z krajského úřadu pro lesnictví a myslivost v Regensburgu,“ popisuje Jiřina Rippelová.
Konference zhodnotila dopady obou kalamit a vyvodila některé nedostatky, ale i pozitiva, např. výhodu existence vlastních lesních školek při následném zalesňování holin. Dále se probírala např. technologie zpracování kalamity v roce 1979 a 2007, nutnost zajištění druhové skladby dřevin při následném zalesňování.