Jedná se třeba o část Okružní ulice v části před kotelnou. Zde bude zároveň opraven přechod pro chodce. Další část Okružní ulice bude rekonstruována v příštím roce, pokud se městu podaří sehnat potřebné finanční prostředky z připravovaných dotačních titulů EU. Při projížďce městem proto počítejte s dopravními omezeními.