Řidiči projíždějící šumavským městem ale budou muset ještě několik měsíců počítat s dopravním omezením a objížďkami.
„O opravu této silnice jsme usilovali několik let,“ říká tajemník Městského úřadu ve Strážově Josef Rousek. Ale až letos se stavbu podařilo zrealizovat. K rekonstrukci silnice, kterou má na starost Plzeňský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic v Klatovech, se přidalo i město opravou kanalizace a výstavbou chodníků společně s veřejným osvětlením. „Celkové náklady přesáhly 20 milionů korun, z toho 9,5 milionů financuje kraj. Dalších 2,8 milionů korun dostalo město od kraje dotaci na kanalizaci. Zbytek musíme pokrýt z rozpočtu,“ upřesnil tajemník. Tak vysokou částku by nikdy město nemohlo uvolnit, pokud by si část financí předem nenašetřilo.