Obec Rabí na Sušicku se může pyšnit novými byty, které byly předány do užívání novým nájemcům.
Obec nechala vybudovat čtrnáct nových bytů z bývalého objektu mateřské školy, jeden vznikl v kulturním domě a dva pak v objektu bývalé fary.
„Měli jsme strach, že se nám nepodaří sehnat nájemce, nakonec přišlo více jak čtyřicet žádostí, z čehož jsme měli opravdu velkou radost,“ říká starosta obce Milan Leopold.

Nové byty v Rabí byly financovány ze Státního fondu rozvoje bydlení a z rozpočtu obce.
„Stavba těchto startovacích malometrážních bytů přišla na více než deset a půl milionu korun,“ dodal starosta.
Obec Rabí má však i další plány.
Z objektu bývalé školy na městečku chce například vybudovat víceúčelový obecní dům. „Tam uvažujeme o zřízení dalších tří bytů, vybudujeme informační centrum, po kterém je mezi turisty poptávka, a školící středisko. Zde budeme organizovat vzdělávací a společenské akce. V současné době se na objektu provádí nutná oprava střechy za zhruba 750 tisíc korun,“ popisuje Leopold. Přestavba školy na obecní dům je nyní ve fázi zpracování projektové dokumentace. „Abychom tento záměr mohli realizovat, musíme požádat o dotace na podporu turistiky Ministerstvo zemědělství České republiky,“ popisuje první muž obce.
Obec Rabí se potýká dlouhodobě také s malým tlakem vody v podhradí. Již v říjnu bude podle slov starosty vybudován nový vrt v Hubanově a následně s ním pak i nový vodovodní řad.
„Snažíme se nezapomínat ani na naše spádové obce. V Čepicích jsme iniciovali opravu starého kamenného mostu, kterou prováděla a financovala Správa a údržba silnic. U tohoto mostu hrozilo zhroucení ledolamu. Snažíme se také opravovat místní komunikace , což je pro nás velice finančně náročné,“ hodnotí starosta.

Plánů by představitelé obce měli spousty, vše je ale závislé na penězích, kterých se dostává jen poskromnu. „Uvažujeme také o tom, že by se v obci mohla vybudovat čistička odpadních vod. Když jsme na toto téma vedli besedu, přikláněli jsme se k variantě kořenové čističky, která by pro nás byla levnější, dostupnější a hlavně,, byla by ekologická. Zatím o tomto tématu jen uvažujeme. K realizaci je ještě hodně daleko. Máme ale vytipovaná místa, kde bychom zařízení vybudovali. Obec by ale musela vést jednání s majiteli pozemků a hlavně, připravit podklady pro žádosti o dotace a granty. To proto abychom v případě, že k realizaci dojde, měli zajištěno finanční krytí nákladů,“ popisuje plány radnice do budoucna starosta obce Rabí Milan Leopold.
Rabí má se spádovými obcemi 470 obyvatel a obec řídí devítičlenné zastupitelstvo.
Obec i místní podnikatelé těží především z cestovního ruchu, a tak i spolupráce obce se správou státního hradu Rabí a Národním památkovým ústavem v Plzni je v posledních letech dobrá.