V sousedním Německu se objevili další případy onemocnění katarální horečkou ovcí. Některé případy jsou i v blízkosti našich hranic. „Onemocnění bluetongue se zatím šíří Evropou směrem od západu, stále blíže k naší republice. Toto onemocnění, které postihuje především malé přežvýkavce, ovce a kozy, ale i skot, přenáší krev – sající hmyz – tiplíci. Katarální horečka ovcí sice nezpůsobuje hromadné úhyny, u malých přežvýkavců lze hovořit o jednotlivých případech, u skotu jsou projevy mírnější, často i bez zjevných příznaků,“ říká tiskový mluvčí Státní veterinární správy České republiky Josef Duben.

Kvůli případům v blízkosti hranice zasahuje pásmo dozoru částečně i do Plzeňského kraje, a to na okresy Klatovy, Tachov, Domažlice, Plzeň – město, jih a sever, Rokycany, ale i do dalších krajů. „Mimo vyznačené pásmo se nesmějí vyvážet kozy, ovce a skot. Zemědělcům, a nejen jim, to může přinést velké ekonomické problémy,“ říká Václav Šmat ze Zemědělského družstva Velký Bor. „V počátečních stádiích onemocnění dobytka dochází ke zvýšení teploty, zhoršuje se chuť k přijímání potravy a u zvířat se projevuje malátnost. Dále následuje otok hlavy, záněty sliznice nosní a ústní dutiny, zejména jazyka, a dochází k výraznému zánětu očních spojivek. U ovcí je typickým příznakem vytékání zvýšeného množství hnisavého sekretu z dutiny nosní. V dalších stádiích onemocnění získává jazyk charakteristickou modrofialovou barvu a volně visí z ústní dutiny. Zvířata se odmítají pohybovat a leží,“ popisuje ředitel KVS Plzeňského kraje Richard Bílý.