Ten v letech 1891 až 1893 působil jako poslanec za město Klatovy v roce 1918 byl zvolen čestným občanem Klatov a v roce 1923 město navštívil už jako první československý prezident. Všechny tyto údaje stojí na pamětní desce, která od včerejšího odpoledne zdobí vchod do budovy školy.
„Pamětní deska je vyrobena z bronzu a předlohou jí byla Bejvlova medaile, která byla v roce 1998 vydána u příležitosti osmdesátého výročí vzniku ČSR,“ uvedl člen Klubu přátel Klatovska Ivan Rubáš.

Úvodního projevu se ujal starosta Klatov Rudolf Salvetr, který ještě před přijetím funkce prvního muže města působil jako ředitel zmíněné školy.
„Finančně i morálně podpořili náš záměr vytvořit desku prvnímu prezidentovi, město Klatovy, Masarykova základní škola, Konfederace politických vězňů, Svaz pomocných technických praporů a několik firem. Celkové náklady činily pětasedmdesát tisíc korun,“ upřesnil předseda klubu Martin Kříž.
Během včerejšího aktu vystoupili s pásměm písní žáci základní školy, kteří nezapomněli ani na Masarykovu oblíbenou Ach synku, synku.