Díky kamerovému systému v Klatovech téměř vymizela trestná činnost, ovšem pouze v místech, kde jsou kamery instalovány.
Kamery ve městě byly zprovozněny v roce 2003 a vyšly celkem na dva miliony korun. „Tuto akci jsme mohli uskutečnit díky dotaci od státu, která činila jeden a půl milionu korun. Pořídili jsme nejprve tři kamery – jednu na náměstí, která zabírá v podstatě celé centrum města, druhou na křižovatku v Plzeňské ulici a třetí do Cibulkovy ulice v Podhůrčí, neboť jednou z podmínek bylo, abychom pokryli také panelovou zástavbu. Tato kamera zaznamenává také domov důchodců a nádraží. Později jsme ještě dokoupili čtvrtou, kterou jsme osadili na rozhrání Vančurovy a Balbínovy ulice,“ vyjmenovává velitel Městské policie v Klatovech Kamil Mastný a pokračuje: „Když jsme se rozhodli kamerový systém spustit, provedli jsme měření frekvencí ve vzduchu a to vyšlo dobře. Vše fungovalo dobře dva roky, ovšem pak se začaly objevovat problémy s internetovými firmami, neboť rušily přenos a my měli nekvalitní obraz. Takže jsme museli frekvenci vzduchem opustit a nyní už systém funguje v optických kabelech.“

V rámci akce „Klatovy–čisté město“ se přidávají optické sítě i do budoucna, aby se eventuelně kamerový systém mohl rozšiřovat. „V současné době se tedy soustřeďujeme na optickou síť po městě. Ta by nesloužila jen pro kamerový systém, ale v budoucnu by díky ní mohla být například při vjezdu do města nainstalována digitální cedule, která by znázorňovala obsazenost parkovišť, díky ní by se také mohl rozšířit rozhlas či telefony,“ uvádí Kamil Mastný.
Kamerový systém pomáhá městským strážníkům při řešení trestných činů, ale pravdou je, že ke snížení kriminality došlo pouze v místech, která jsou kamerami osazena.

„Zpočátku jsme díky tomuto systému vyřešili poměrně dost trestných činů, nyní ale místa, kde máme kamery, jsou v podvědomí lidí. Pamatuji si například na zajímavý případ leasingového podvodu, kdy občan nahlásil odcizení vozidla, ovšem automobil v místě, kde mělo stát, nebylo. Dále byl například nahlášen pokus o znásilnění, ale nebyla to pravda, což jsme také zjistili díky kamerám. Nejvíce případů se týká rušení nočního klidu a před vánočními svátky se často setkáváme s vandaly, kteří nám ničí vánoční stromek. Trhají z něj ozdoby a svíčky a někdy i vezmou dárek pověšený na stromě v představě, že tam opravdu něco je,“ říká velitel Městské policie.