Obyvatelé Biřkova bojují již řadu let za vyčištění potoka, který prochází obcí. Jeho stav je podle občanů natolik kritický, že mají strach z případných povodní.
Obrací se písemně i telefonicky na Zemědělskou vodohospodářskou správu v Domažlicích a doslova „prosí“ o vyčištění Biřkovského potoka v jeho horní části. Zde je totiž koryto silně zarostlé náletovými dřevinami a ucpané bahnem. Občané i radnice se bojí toho, že potok kvůli svému stavu může v případě vydatných deštů vytopit několik domů.
„Obyvatelé bydlí v blízkosti potoka, který kvůli svému stavu není schopný pojmout větší množství vody. Obrátili jsme se proto na Povodí Vltavy, aby přehodnotili stav, který je v naší obci, a zřídili nápravu,“ říká starostka obce Petra Zechová.
“Kolem roku 1973 jsme si tady postavili chalupu. Po několika letech přišla velká voda a zdejší potok nás vytopil. Následovalo jeho vyčištění, regulace a výstavba mostu. Jen díky tomu nebyly u nás následky povodní v roce 2002 katastrofální. Jděte se ale na potok podívat nyní. Je zřejmé a prokazatelné, že nebyl čištěný již řadu let. Bojíme se každého vydatnějšího deště a informací meteorologů o četnějších srážkách. Trneme zde hrůzou, co se může vinou potoka v našem nejbližším sousedství stát,“ popisuje situaci poblíž toku Anna Krauzová a Irena Hofmanová z Biřkova.
„Paní Krauzová se stala iniciátorkou dopisu, ve kterém se žádá o vyčištění potoka. Pod dopis sehnala podpisy obyvatel obce, kterým není stav potoka také lhostejný. Zároveň jsme zaslali žádost i za obec, kterou jsme doplnili fotodokumentací,“ doplnila informace Zechová.
„Všichni moc dobře víme, že pojišťovny opakované události přestávají pojišťovat a případné následky škody odmítají hradit. Byli bychom moc rádi, kdyby se někdo z Povodí přijel na náš potok podívat a zhodnotil zdejší situaci, kterou považujeme za kritickou. Máme opravdu strach z toho, že nás to tu jednou znovu vytopí,“ dodala Vendula Tyrpeklová.⋌Dokončení na str. 2