V Klatovech zřizuje Městský ústav sociálních služeb (MěÚSS) Domov pro seniory v Podhůrecké ulici a v nedalekém Újezdci. Oba domovy poskytují služby Klatovanům a lidem ze spádových obcí, ale v případě volné kapacity přijímají i jiné zájemce. V Klatovech disponují 136 lůžky, v Újezdci mají 92 lůžek. Oba domovy jsou v současnosti plně obsazeny a umístění žadatele závisí na tom, kolik míst se uvolní.

Podle ředitelky MěÚSS Aleny Kleinerové evidují k včerejšímu dni 192 žádostí, většina je z letošního roku. Z předchozích let pochází 22 žádostí, nejstarší je z r. 1994, ale žadatelka zatím nemá přiznán příspěvek na péči. Žádosti přijímá sociální pracovnice a podle pravidel MěÚSS je zařazuje do pořadníku. Následně je mezi ubytovaným a MěÚSS uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby.

Pětaosmdesátiletá Anna Klimentová z Čachrova žije v Domově pro seniory v Klatovech od roku 2000. Žádost si podávala společně s manželem v červenci 1997, pokoj jim byl přidělen v roce 1998, měsíc poté, co její muž zemřel. Jednolůžkový pokoj tak získala a do domova se nastěhovala o dva roky později. „Mám se tady královsky,“ říká. Kladně hodnotí i celý zdejší personál. Když se cítí dobře, může se svolením sester jít na vycházku, jinak tráví čas přešíváním oblečení nebo si popovídá se sousedkami.

Sušičtí mohou využít služeb Domova důchodců sídlícího na nábřeží Jana Seitze. Dle vyjádření sociální pracovnice Marie Klímové je kapacita domova stále plně obsazena, přičemž zde v současnosti evidují 270 žádostí o umístění a ročně přijímají kolem 30 nových klientů. „Čekací doby jsou různé a závisí na vhodnosti uvolněného místa a vhodnosti klienta na toto uvolněné místo“ uvedla Klímová. Přihlíží se i k tomu, zda má žadatel rodinu nebo zda je sám. Rozhodující je skutečná potřeba sociálních služeb.

V případě odmítnutí žadatele se postupuje podle zákona o sociálních službách. Odmítnut může být například ten, kdo není cílovou skupinou vhodnou pro přijetí do domova důchodců, ten, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo osoba, která by z důvodu duševní nemoci narušovala kolektivní soužití.