„Pracovníci, kteří přijeli ucpanou přípojku vyčislit, zjistili, že ji vůbec nemáme napojenou na kanalizaci,“ vysvětluje Ferus. K pochybení došlo během nedávno skončené rekonstrukce Koldinovy ulice. Během ní dělníci zasypali napojovací šachtu, o které si mysleli, že je nefunkční. Majitel prodejny, který odhaduje škodu na objektu i na zboží na statisíce, marně pátrá po viníkovi. Zainteresované instituce si jej přehazují jako horký brambor.

„Silnice v Koldinově ulici patří Plzeňskému kraji. Město Klatovy pouze spolufinancovalo opravu chodníků a veřejného osvětlení,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda. „Ve zmíněném úseku se opravoval vodovod, dále dešťová i splašková kanalizace. Až se zjistí, co přesně se stalo, pak bude možné určit viníka,“ dodal Kocfelda.

Podle mínění Romana Kočího, právníka odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu v Plzni, by měla odpovědnost nést příslušná stavební firma. „Záleží také, zda se práce neprováděly v rozporu se stavebním projektem, mohlo dojít k pochybení projektantů,“ vyjmenovává příčiny Kočí. Kvůli špatně odvedené práci museli dělníci v pondělí znovu do vyasfaltované komunikace zasáhnout a napojovací šachtu zprovoznit. Kdo je ale za závadu zodpovědný, není v těchto dnech jasné. Další vývoj bude Deník sledovat.