Opilci a různí bezdomovci straší cestující, kteří využívají služeb Českých drah a musí k přestupu či čekání na další vlakové spoje využít čekárny a budovy nádraží.
„Je to až nechutné. Postávají tam u vchodu do budovy nádraží, takže je míjí nejen ti, co sem přicházejí, ale i turisté, kteří do Klatov vlakem přijeli. Myslím si, že to je pro Klatovy špatný obrázek,“ domnívá se Marcela Kolářová z Klatov.
„Když mám čekat na večerní spoje, mám tu mnohdy strach, bufet už je dávno zavřený a různá individua tu stále stojí a popíjejí lahváče a nebo něco tvrdšího z lahve. Občas se mi dokonce stane, že tu somrují peníze či cigarety. Je mi to hodně nepříjemné, někdy bývají totiž dost opilí. Divím se, že město a nebo přímo České dráhy s tímto stavem nic nedělají. Vždyť je to jejich vizitka, zlobí se Martina Poláková z Přeštic.
Cestující jsou doslova znechuceni, na nádraží jsou zavřené záchody, klíče si musejí vyzvedávat v pokladně či na informacích.
„Byl jsem svědkem toho, jak v pondělí v 19 hodin paní prodavačka z bistra na nádraží zavřela svůj podnik. Postávající „opilci“ si ještě nafasovali pivo a kořalky do zásoby a dále vesele popíjeli. V ten okamžik jeden z nich začal močit přímo uprostřed vchodu do budovy nádraží, kudy procházeli lidé. Jindy močí na venkovní sloupy, a tak celé prostranství kolem nádraží příšerně zapáchá. U vchodu do kadeřnictví se také často objevují lidské výtrusy, což je naprosto šílené. Klatovy bojují za čisté město, ale nádraží jim dobrou vizitku opravdu nedělá,,“ říká Libor Kučera z Klatov.
Městská policie v Klatovech vyjíždí k hlavnímu vlakovému nádraží na běžné kontroly. Nejsou však hlášeny z tohoto místa žádné větší problémy. „Také Police ČR provádí kontroly nádraží v denních i nočních hodinách. V současné době však nejsou zaznamenány žádné stížnosti cestujících a dokonce ani případy drobných krádeží,“ informovala tisková mluvčí Police ČR Dana Ladmanová.
„Za úklid na klatovském vlakovém nádraží odpovídá nasmlouvaná úklidová firma a podle vrchního přednosty UŽST Klatovy Ivana Boříka jsou nádražní prostory i toalety čisté. Právě proto, abychom sociální zařízení udrželi v čistotě a v provozuschopném stavu, půjčujeme klíče cestujícím Českých drah na požádání v pokladně. Bohužel, odbavovací hala a přednádraží jsou veřejně přístupné prostory, a je tedy velmi těžké z nich trvale vykázat nepřizpůsobivé osoby, které se tam také pohybují. České dráhy jsou si tohoto problému vědomy a snaží se najít přijatelné řešení,“ informoval Radek Joklík, manažer komunikace Českých drah.
Klatovští se tedy možná bezpečného nádraží dočkají.