Může se pohybovat i ve vzdálenosti 10 – 15 km od místa, odkud utekl, takže se může nacházet i na Klatovsku, Sušicku a Horažďovicku. Setkání s ním může být pro člověka nebezpečné. Proto v případě, že býka uvidíte, kontaktujte neprodleně podnik Pošumaví, a.s., na tel. čísle 602 115 079 a nebo 383 399 708.