Úřady práce se po připojení České republiky k Evropské unii staly součástí sítě EURES, jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní pohyb pracovních sil. „Zejména mladí lidé mají o práci v zahraničí zájem a obrací se na nás o pomoc. Zájemcům můžeme poskytnout nabídku volných pracovních míst v zemích EU , Norska, Islandu a Lichtenštejnska a dále zájemce informujeme o podmínkách přístupu na trh práce země, ve které chce uchazeč pracovat.,“ řekl Deníku Radek Mayer, který je kontaktní osobou sítě EURES na klatovském úřadě práce.
Jedním z prvních kroků je zjištění, zda v zemi , ve které chcete pracovat potřebujete pracovní povolení. Podle informací z úřadu práce je nutné pamatovat také na zdravotní a sociální pojištění. Systémy odvodů se v každé zemi liší proto existuje v Unii právní úprava, která vytváří mechanismy k tomu , aby migrující pracovník neztratil nárok na dostatečnou zdravotní péči a sociální zabezpečení.
K výkonu povolání , ke kterému se vztahují kvalifikační požadavky musí uchazeč požádat zoodpovědnou instituci v cílové zemi o uznání odborné kvalifikace. Před vycestováním je dobré informovat, co potřebujete k otevření účtu v zemi, ve které hodláte pracovat. Některé zahraniční banky mohou vyžadovat takzvanou ´bankovní informaci´ z české banky, která potvrzuje solidnost klienta. Informovat předem by jste se měli i na způsob zdanění mzdy. „Na všechny tyto otázky můžeme uchazečům pmoci najít odpovědi a předat jim zpoustu užitečných , které jim usnadní začátek pracovního poměru v cizí zemi. Spoustu údajů včetně nabídek volných pracovních míst nabízí také portál ministerstva práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz/eures anebo http://eures.europa.eu,“ doplnil informace Radek Mayer.